Przeskocz do treści

ZARZĄDZANIE ŚWIADOMOŚCIĄ W BIZNESIE

„Świadomość jest największym czynnikiem zmiany”. – Eckhart Tolle

O CZYM JEST ZARZĄDZANIE ŚWIADOMOŚCIĄ W BIZNESIE

To nauka nowego sposobu zarządzania wszystkim, co mamy do dyspozycji, żeby z sukcesem funkcjonować w relacji z biznesem wykorzystując wiedzę, doświadczenie, zasoby, umiejętności, wartości, praktykę. Zobaczenie, że mamy do dyspozycji dużo więcej Siebie, zobaczenie, że mamy wpływ i gdzie mamy wpływ w kierunku tego co skuteczne dla biznesu.  Świadomość jest o akceptacji i zaangażowaniu, jest o poszerzaniu własnej skuteczności w podejmowaniu decyzji, jest o przechodzeniu od stanów bezradności, zastojów w stronę witalności i skuteczności. Świadomość jest o zauważaniu barier utrudniających osiąganie rezultatów i o angażowaniu się, bo bez zaangażowania tracimy czas, energię i motywację. Świadomość jako punkt wyjściowy do nazywania w biznesie tego co ukryte, tego co nieuświadomione, tego co przejmuje nad nami kontrolę, tego co potrzebuje dzisiaj być zauważone i zmienione w kierunku kształtowania zdolności współpracy nastawionej na podnoszenie efektywności, zrozumienia i ukierunkowania sposobu myślenia, reagowania, postaw, samoświadomości, zrozumienia biznesu oraz ukrytych schematów myślowych co przekłada się na zaangażowanie i realną zmianę zachowań w rzeczywistym środowisku zawodowym. Świadomość jako składnik osobistej efektywności w dynamicznie zmieniającej się codzienności zawodowej.

TUTAJ POCZYTASZ O PROGRAMIE:

To program rozwojowy o tym czym w praktyce jest świadomość biznesowa, jakiej wiedzy, umiejętności i nastawienia wymaga oraz jak ją rozwijać i kształtować. To program rozwojowy, który pozwala zrozumieć własną postawę i mechanizmy wpływu na siebie i na innych. To program, który pokazuje także sposób, w jaki „zarządzamy” relacjami w biznesie, jaki „klimat emocjonalny” tworzymy. Zobaczenie jaki wpływ wywieramy na innych.

PO CO FIRMOM ŚWIADOMOŚĆ?

Świadomość w praktyce jest o twojej relacji z biznesem. O czym jest to relacja? To jest o twojej relacji z sukcesem. To jest o twojej relacji ze zmianą. To jest o twojej relacji ze zmęczeniem. To jest o twojej relacji z tym co trudne. O twojej relacji z początkami, o zaczynaniu, o możliwościach. O twojej relacji z końcami w biznesie. O człowieku jest, który jest w biznesie. Bo najpierw jest człowiek i jego bardzo indywidualne reakcja na daną sytuację. Bo każdy człowiek ma emocje zauważa ja albo i nie. Działa pod ich wpływem świadomie albo i nie. A potem jest biznes. Potem jest manager, kierownik, specjalista ds. Obsługi klienta. W innej kolejności nie ma siły rola w której jesteś. W innej kolejności nie stoisz na swoim miejscu. Jest o tym na co ja mam wpływ. Jest o tym jakie masz strategie działania kiedy jest trudno? Jest o tym jaki jesteś dla Siebie i dla innych kiedy nie wiesz? I jakie masz strategie działania kiedy nie wiesz? Na ile te strategie w praktyce są skuteczne. Świadomość potrzebuje na pierwszym miejscu zobaczyć człowieka. Biznes dzisiaj potrzebuje zobaczyć człowieka.

CEL PROJEKTU SZKOLENIOWEGO:

Kompetencja świadomości biznesowej dzisiaj należy do bardzo dużego deficytu i stwarza kluczową barierą rozwoju ludzi, zespołów, organizacji. Poziom świadomości biznesowej stanowi dzisiaj obszar kluczowych kompetencji biznesowych. Co ważne im jesteśmy wyżej w strukturach organizacji tym jej rola dla sprawnego zarządzania i naszej skuteczności wzrasta. Stanowi odpowiedź na pytanie jakiej wiedzy, umiejętności i nastawienia wymaga oraz jak ją rozwijać i kształtować? Świadomość biznesowa jest to umiejętność stosowania efektywnych działań w obszarze stanowiska i osobistego wpływu pracownika na rozwój, zaangażowanie, współprace. W praktyce jest zaproszeniem do lepszego rozumienia Siebie, swojej postawy w relacjach oraz sprawnego poruszania się w kierunku tego co kluczowe dla rozwoju człowieka, dla rozwoju zespołu i dla rozwoju biznesu, nie czekając kiedy minie to co może trudne, niewygodne, to co stanowi obszar utknięcia. 

JAKIE KORZYŚCI PRZYNOSI ŚWIADOMOŚĆ?

Uzyskasz dostęp do akceptacji i budowania umiejętności patrzenia na sytuacje trudne z perspektywy obserwatora. 
Jeżeli mamy wypracować w sobie samodzielną, wewnętrzną motywację, a ponadto stworzyć kulturę opartą na odpowiedzialności i poczuciu obowiązku, powinniśmy pozbyć się wszystkich blokad i radzić sobie z utknięciami w codzienności zawodowej. 
To grupa rozwiązań, mających na celu doskonalenie samoświadomości i pracy ze sobą w obszarze biznesu i skuteczności biznesowej we wszystkich rolach zawodowych.

WYŚLIJ ZAPYTANIE O WYCENĘ SZKOLENIA: