Przeskocz do treści

REFERENCJE

 

REEDEREI STRAHLMANN / ZARZĄDZANIE PRACOWNIKAMI Z POKOLENIA X,Y,Z ORAZ POKOLENIA 50 +
Pani MARTA rzeczowo i wyczerpująco zapoznała słuchaczy z tematyką szkolenia, wprowadziła bardzo urozmaiconą formę jego przedstawienia co podniosło znacznie jego poziom, prowadziła bardzo interesujące dyskusje otwierające nam nowe spojrzenie na poszczególne problemy. Zdolności interpersonalne Pani Marty Dyda oraz jej umiejętności budowania relacji Trener a uczestnicy sprawiły, że zajęcia przebiegły w atmosferze życzliwości oraz wzajemnej współpracy. Wysoka jakość i innowatorski sposób prowadzenia zajęć przez MARTĘ DYDA z pewnością zaowocuje kontynuacją współpracy w przyszłości
SĄD REJONOWY W OLECKU / PRZECIWDZIAŁANIE WYPALENIU ZAWODOWEMU I RADZENIE SOBIE ZE STRESEM
Szkolenie przeprowadziła Pani MARTA DYDA. Przygotowanie merytoryczne trenera, styl komunikacji, umiejętność przekazywania wiedzy oraz otrzymane materiały szkoleniowe zostały bardzo wysoko ocenione przez uczestników szkolenia. Szkolenie było dostosowane do potrzeb i oczekiwań uczestników.”

 

 

SĄD REJONOWY W OLECKU / KOMUNIKACJA Z KLIENTEM, ORGANIZACJA CZASU PRACY, ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM
“Szkolenie przeprowadziła Pani MARTA DYDA. Przygotowanie merytoryczne trenera, styl komunikacji, umiejętność przekazywania wiedzy. Pani MARTA DYDA posiada wysoki poziom kompetencji interpersonalnych. sposób prowadzenia szkolenia świadczy o jej wysokich kwalifikacjach i wysokim poziomie merytorycznym.

 

 

 

 

 

SĄD OKRĘGOWY W KOSZALINIE / PROFESJONALNA OBSŁUGA TRUDNEGO KLIENTA W SĄDZIE
”Szkolenie zostało wysoko ocenione przez uczestników, zarówno jeśli chodzi o sposób prowadzenia, zawartość merytoryczną, jak i wiedzę prowadzącego. Trener Pani MARTA DYDA wykazała się ogromnym profesjonalizmem w zakresie zagadnień objętych przedmiotem szkolenia

 

 

 

 

 

 

COLLEGIUM DA VINCI / WSPÓŁPRACA BIZNESOWA 
“Wszystkie szkolenia trener poprzedza dokładnym badaniem potrzeb uczestników. Szkolenia są poprowadzone zgodnie z planem, który jest szyty na miarę danej organizacji. Dodatkowym atutem trenera jest elastyczność i dostrzeganie potrzeb szkoleniowych uczestników. Pani MARTA DYDA posiada ciekawe narzędzia oraz materiały szkoleniowe, które zawsze budzą duże przełożenie na wzrost umiejętności uczestników szkoleń. Z pełną odpowiedzialnością mogę polecić Panią MARTĘ DYDA jako trenera wykonującego zawód trenera z pasją, doświadczeniem oraz dużą wiedzą.
SĄD REJONOWY W OLECKU / KIEROWANIE ZESPOŁEM – TRENING MANAGERSKI
 
„Szkolenie miało charakter warsztatów, w których wzięli udział nie tylko kierownicy lecz również sędziowie i pracownicy nie pełniący funkcji kierowniczych. Trener prowadzący szkolenie – Pani MARTA DYDA, wykazała się dogłębną wiedzą, którą poprzez ciekawe scenki sytuacyjne, symulacje i testy przekazała uczestnikom szkolenia”
AHOJ CZARTER/PRAKTYCZNY TRENING SKUTECZNEJ SPRZEDAŻY
”Rekomenduję Panią Martę Dyda jako trenera kompetentnego w zakresie szkoleń dotyczących sprzedaży i obsługi klienta. MARTA DYDA jest praktykiem, którego doświadczenie w biznesie jest ogromnym atutem. Potrafi wybrać odpowiednie narzędzia i techniki prowadzenia zajęć tak, aby osiągnąć najlepszą efektywność szkolenia. 
Jesteśmy przekonani, że możemy polecić Panią MARTĘ DYDA jako rzetelnego i solidnego trenera do współpracy.
SĄD REJONOWY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM / SPOSOBY RADZENIA SOBIE Z WYPALENIEM ZAWODOWYM I ZE STRESEM
 
„Program szkolenia został zrealizowany zgodnie z zaproponowanym harmonogramem i bardzo profesjonalnie. Trener prowadzący szkolenie MARTA DYDA, zyskał sympatię grupy. Zaprezentował wysokie kompetencje i profesjonalizm, komunikatywność, a sposób przekazywania wiedzy i informacji wyzwoli w uczestnikach szkolenia aktywne uczestnictwo przy realizacji programu. Szkolenie w pełni spełniło nasze oczekiwania

 

 

 

BEZ OWIJANIA – WSPÓŁPRACA BIZNESOWA
,,Trener MARTA DYDA współpracuje z firmą „bez owijania” przy realizacji projektów szkoleniowych w obszarze rozwoju umiejętności biznesowych. Na podkreślenie zasługuje rzetelny sposób poruszanych zagadnień oraz partnerski styl w relacji z drugim człowiekiem.. Doskonały, niestandardowy i dostępny sposób prezentowania treści, świadczy o profesjonalizmie dydaktycznym. O tak ciekawym przeprowadzeniu zajęć , mówią również opinie uczestników, którzy określili je jako jedne z najbardziej profesjonalnych szkoleń”.

ZUS/SPOSOBY MINIMALIZOWANIA STRESU W PRACY ZESPOŁOWEJ 
“…Zakres szkolenia obejmował pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie niwelowania stresu w zespole, poznanie metod radzenia sobie ze stresem, określenie wpływu stresu na wykonywaną pracę i pracę zespołu, metody rozładowywania napiętej atmosfery w zespole, umiejętność rozwiązywania konfliktów w zespole. Pani MARTA DYDA przeprowadziła zajęcia warsztatowe otrzymując bardzo pozytywne oceny w ankietach po szkoleniowych. Jest kompetentnym trenerem biznesu i zarządzania. Jest rzeczowa, komunikatywna i pogodna. Posiada niezwykłe umiejętności przekazywania swojej rozległej wiedzy innym. Z radością przystąpię do kolejnych projektów z Panią MARTĄ DYDA.
YES BIŻUTERIA / ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE
„…projekt ten podnosił umiejętności pracy własnej, zwiększył skuteczność realizacji zadań i ustalania priorytetów, ponadto nauczył harmonijnego zarządzania obowiązkami zarówno w pracy i w życiu osobistym. Szkolenie poprowadziła Pani MARTA DYDA. Szkolenie poprzedzone było dokładnym badaniem potrzeb uczestników i przeprowadzone było zgodnie z planem. Charakteryzowało się wysokim poziomem merytorycznym. Dodatkowym atutem prowadzącej była elastyczność oraz dostrzeganie potrzeb szkoleniowych uczestników. Pani MARTA stworzyła atmosferę sprzyjającą integracji uczestników oraz zainspirowała do szukania odpowiedzi na pytania dotyczące wartości i priorytetów w naszym życiu. Dzięki temu poznaliśmy swoje obszary rozwoju oraz mogliśmy rozpocząć pracę nad konkretnymi sytuacjami w życiu zawodowym…”
 
WINNERS / WSPÓŁPRACA BIZNESOWA
“Szkolenia przeprowadzane są na wysokim poziomie. Na podkreślenie zasługuje rzetelny sposób poruszanych zagadnień związanych z tematem szkolenia oraz partnerski styl, otwartość i komunikatywność. Trener MARTA DYDA reprezentuje wysoki poziom merytoryczny podczas realizacji projektów szkoleniowych. Nie boi się nowych wyzwań i chętnie stosuje nowatorskie rozwiązania na sali szkoleniowej.  Jest praktykiem, którego doświadczenie w biznesie jest ogromnym atutem. Potrafi wybrać odpowiednie narzędzia i techniki prowadzenia zajęć tak, aby osiągnąć najlepszą efektywność szkolenia.”
SĄD REJONOWY W KIELCACH / PROFESJONALNA OBSŁUGA TRUDNEGO KLIENTA
 
„Szkolenie spełniło nasze oczekiwania. Bardzo pozytywnie oceniamy sposób prowadzenia zajęć. Trenerka była świetnie przygotowana do przeprowadzenia szkolenia i prowadziła je profesjonalnie, interesująco i przystępnie. Pani MARTA DYDA wyjątkowo trafnie dobrała omawiane zagadnienia oraz bardzo profesjonalnie i ciekawie przygotowała materiały szkoleniowe dla uczestników.
SĄD REJONOWY W OSTRÓDZIE / KIEROWANIE ZESPOŁEM – WSPÓŁPRACA W ZESPOLE 
„Warsztatowa forma szkolenia umożliwiła pracownikom czynny udział w dyskusjach i ćwiczeniach. Ponadto dała możliwość zadawania pytań i uzyskania cennych porad od wykładowcy. Skierowana do przeprowadzenia szkolenia trenerka – Pani MARTA DYDA wykazała się nie tylko wiedzą merytoryczną z zakresu psychologii i socjologii ale także znajomością zagadnień typowych dla środowiska sądowniczego. Przekazane przez nią materiały szkoleniowe stanowią dla pracowników nadal cenne źródło informacji.”
SĄD REJONOWY W DRAWSKU POMORSKIM / PROFESJONALNA OBSŁUGA TRUDNEGO KLIENTA
“Niniejszym listem referencyjnym pragniemy wyrazić duże zadowolenie z przeprowadzonego w siedzibie SĄDU REJONOWEGO W DRAWSKU POMORSKIM szkolenia. Było to szkolenie na temat PROFESJONALNEJ OBSŁUGI KLIENTA. Szkolenie zostało zrealizowane w sposób profesjonalny i interesujący oraz zyskało wysokie oceny słuchaczy. Doceniono poziom dydaktyczny i merytoryczny trenera – Pani MARTY DYDA.
INKSPOT / SKUTECZNA ROZMOWA TELEFONICZNA 
„Bardzo profesjonalnie przeprowadzone szkolenie. Optymalnie dobrany materiał pozwalał na przyswojenie rzeczywiście potrzebnej  wiedzy bez zbędnego obciążenia teorią. Doskonały sposób prowadzenia zajęć. Wiedza przekazywana na konkretnych biznesowych przykładach. Fachowość, przejrzystość przekazywanych informacji i dobry kontakt z uczestnikami sprawiają, że uczestnicy najbardziej docenili  zaangażowanie z jakimi podchodzi ona do przekazywanej wiedzy a przede wszystkim do pomocy uczestnikom w ich wyzwaniach w pracy w kontakcie z klientem.”

 

PGB HR – HUMAN RESOURCES – WSPÓŁPRACA BIZNESOWA 
„Prowadząca MARTA DYDA podczas prowadzenia zajęć wykazała się dobrym przygotowaniem omawianych zagadnień. Przykazywała wiedzę w sposób przystępny, z duża ilością ćwiczeń praktycznych zwiększających tempo przyswajania wiedzy przez uczestników szkoleń.

 

 

 

 

 

SĄD REJONOWY W ZAWIERCIU / RADZENIE SOBIE ZE STRESEM W OBSŁUDZE KLIENTA SĄDU
„Prowadząca MARTA DYDA udzielała praktycznych porad odpowiadając wyczerpująco na każde zadane pytanie oraz rozwiązując nasuwające się problemy dotyczące reagowania na zachowania trudnych klientów oraz wskazując metody kontrolowania własnych emocji przy zastosowaniu komunikacji werbalnej i niewerbalnej, co niewątpliwie wzbogaciło wiedzę uczestników warsztatów z zakresu obsługi interesantów. Dzięki aktywnej postawie prowadzącego wszyscy uczestnicy szkolenia byli zaangażowani w scenki przez co w sposób praktyczny mieli możliwość zastosowania poznanych zasad zachowania w trudnych sytuacjach.”
BELLINDA/PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA I TECHNIKI PROFESJONALNEJ SPRZEDAŻY 
„Szkolenie przeprowadzone przez trenera zostało wysoko ocenione, zarówno pod kątem przekazywanej wiedzy, jak i korzyści wynikających z jakości szkolenia. Współpraca z Panią MARTĄ DYDĄ przebiegła pomyślnie a zadania zostały wykonane zgodnie z założeniami.
 
SOUL / PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA W SPRZEDAŻY DETALICZNEJ
”Pani MARTA DYDA przeprowadziła szkolenie w sposób rzetelny, reprezentując wysoki poziom  przygotowania merytorycznego, pozwalający uczestnikom uporządkować wiedzę. Wygenerować nowe rozwiązania i wydobyć z nich to co najlepsze w profesjonalnym kontakcie z klientem. Pani MARTA DYDA wykazała dużą dbałość o sposób przygotowania materiałów i realizację planu szkolenia, który spotkał się z pozytywnym odbiorem przekładając się tym samym na efekty szkolenia.
ENDEMOL POLSKA / SELF-COACHING STAŃ SIĘ COACHEM DLA SAMEGO SIEBIE
“Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny, z dbałością o szczegóły zarówno organizacyjne jak i merytoryczne. Trenerka prowadziła zajęcia z pasja i zaangażowaniem dbając o serdeczną atmosferę na każdym etapie. Ćwiczenia proponowane przez Panią MARTĘ aktywizowały wszystkich uczestników, były bardzo inspirujące i doskonale wpisywały się w tematykę szkolenia.”
ROKUS HURTOWNIA ZOOLOGICZNA / PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA I TECHNIKI PROFESJONALNEJ SPRZEDAŻY 
„Szkolenie było prowadzone bardzo ciekawie i dynamicznie z dużym naciskiem na elementy praktyczne. Wszyscy uczestnicy od pierwszych minut do ostatnich aktywnie uczestniczyli w kolejnych zadaniach i ćwiczeniach, a merytoryka Trenera i jego praktyczne ujęcie dotyczące danego zagadnienia była na jak najwyższym poziomie. Szkolenie przeprowadzone przez Panią Martę wniosło ze sobą nie tylko wiedzę sprzedażową ale przede wszystkim pomoc uczestnikom w ich niezliczonych pytaniach i aktualnych wyzwaniach z jakimi mierzą się na co dzień w kontakcie z klientem. Pani MARTA DYDA zaprezentowała się jako  kompetentna, elastyczna trenerka przekazująca umiejętności w sposób przystępny i dostosowany do potrzeb uczestników szkoleń. Głęboko polecam współpracę z Panią Martą.”
EUROPEJSKA GRUPA DORADCZA / TRENING PROFESJONALNEJ SPRZEDAŻY 
„Pani MARTA DYDA podczas treningów stawia na otwarty kontakt z uczestnikami z dużą dawką przestrzeni do pracy z narzędziami sprzedażowymi. Prezentowany przez trenerkę  zakres wiedzy, daje uczestnikom  poczucie, że jest się w dobrych rękach. Duże znaczenie ma fakt, że wiedza ta poparta jest praktycznym doświadczeniem i autentycznymi przykładami zaczerpniętymi z relacji sprzedażowych. Pani Marta odpowiada na bieżąco, na potrzeby uczestników dopasowując omawiane tematy do rzeczywistych trudności sprzedażowych, co pozwala wypracować i utrwalić praktyczne rozwiązania. Polecam Panią MARTĘ DYDA jako rzetelnego partnera w realizacji programów szkoleniowych. Jednocześnie, z przyjemnością przekazuję bardzo pozytywną opinię na temat współpracy, jest to osoba o wysokich kompetencjach.”
SILIT / TECHNIKI SPRZEDAŻY Z ELEMENTAMI NEGOCJACJI
“Z przyjemnością możemy polecić Panią MARTĘ DYDA jako sprawdzonego trenera, wszystkim tym, którzy chcą przenosić organizacje na wyższy poziom sprzedaży. Z przyjemnością rekomendujemy Panią MARTĘ DYDA wszystkim, którzy poszukują trenera i zależy im zarówno na przeprowadzeniu szkoleń w sposób atrakcyjny jak i skuteczny. Dla tych wszystkich, którzy chcą jednocześnie  rozwijać organizacje, dla których pracują, siebie i swoich pracowników.”
NORTHMAN / TRENING PROFESJONALNEJ SPRZEDAŻY
”Pani MARTA DYDA reprezentowała wysoki poziom merytoryczny, zarówno pod względem przedmiotowej tematyki, jak również umiejętności dydaktycznych. Ważnym elementem szkolenia było bieżące reagowanie na kwestie problematyczne zgłaszane przez uczestników oraz kompetentna pomoc przy ich rozwiązywaniu. Szkolenie przyczyniło się do poszerzenia wiedzy i podniesienia kwalifikacji pracowników oraz poprawienia efektywności w ich pracy zawodowej. Wysoka jakość usługi szkoleniowej pozwala nam udzielić powyższych rekomendacji.
GO WORK  /  NOWOCZESNE TECHNIKI SPRZEDAŻY / EVENT MANAGER
“Lektorka wykazała się profesjonalizmem i olbrzymią wiedzą z zakresu zarówno organizacji imprez, jak i technik sprzedaży. Pod względem merytorycznym zajęcia prowadzone były w sposób wzorowy. Współpraca z Panią MARTĄ jest czystą przyjemnością, dlatego firma Gowork.pl wyraża nadzieję, że to nie ostatni projekt, który realizujemy wspólnie. Firma Gowork.pl serdecznie poleca Panią Martę Dyda jako znakomitego trenera i wiarygodnego partnera w biznesie.”
 
FUNDACJA MENTIS /  ROZWÓJ OSOBISTY
“Nasza współpraca układa się bardzo pomyślnie, Pani Marta jest osobą bardzo kreatywną i zaangażowaną w swoją pracę, zaś realizowane przez nią treningi grupowe dla naszych Uczestników są wysoko przez nich oceniane. Polecamy Panią MARTĘ jako trenera, który jest bardzo otwarty, reagujący na potrzeby Uczestników warsztatów oraz mający potencjał w obszarze tej pracy.”
TOWARZYSTWO ROZWOJU RODZINY / ROZWÓJ OSOBISTY
”Pani MARTA DYDA dała się poznać jako doskonały trener szkoleń z zakresu rozwoju osobistego, zajęcia przez nią prowadzone maja charakter bardziej warsztatowy a niżeli czysto wykładowy. Możemy polecić osobę Pani Marty Dyda jako solidnego trenera, potrafi ona nawiązać dobry kontakt ze słuchaczami, grupa bardzo szybko nabiera zaufania do prowadzącej a zadawane pytania i sposób odpowiedzi na nie przez Panią MARTĘ DYDA daje nam pewność o jej wysokim poziomie merytorycznym i posiadanej wiedzy.
MMC SZKOLENIA / SELF-COACHING
 
„Szkolenie przeprowadzone zostało w profesjonalny i rzeczowy sposób, a prowadzący wykazał się wysokimi kompetencjami trenerskimi oraz ekspercka wiedzą merytoryczną z zakresu poruszanej metody. Na uwagę zasługuje sposób prowadzenia szkolenia koncentrujący się głownie na aspekcie praktycznym, z duża ilością ćwiczeń, które z pewnością okażą się przydatne w codziennej pracy.”
VIDI CENTRUM ROZWOJU KADR /PROFESJONALNA OBSŁUGA TRUDNEGO KLIENTA 
„Trener ma wysokie umiejętności interpersonalne – łatwo nawiązuje kontakty i łatwo stworzył atmosferę pomocy i zrozumienia. Zachęcał uczestników do dzielenia się wiedzą i prowadził zajęcia w sposób otwarty i angażujący każdego uczestnika. Trener MARTA DYDA reagował na wszystkie potrzeby słuchacza. Kolejnym ważnym atutem szkolenia była możliwość zadawania pytań i odpowiedź na trudności z jakimi uczestnicy spotykali się na co dzień w pracy, trener wyjaśniał złożone zagadnienia i udzielał odpowiedzi na nurtujące kwestie, chętnie dzielił się swoim doświadczeniem co wzbogaciło warsztat o praktyczną wiedzę.
ŚWIAT MALUCHA / SKUTECZNE TECHNIKI SPRZEDAŻY I NEGOCJACJI
“Program prowadzony był według oczekiwań zarówno naszych jako firmy, ale również każdego uczestnika szkoleń. Trenerka reagowała aktywnie na każde pytania. Z pełną odpowiedzialnością możemy polecić osobę Pani MARTY DYDA jako znakomitego i solidnego trenera. Posiada wysokie umiejętności interpersonalne. Sposób w jaki przeprowadziła szkolenia świadczy o jej wysokich kwalifikacjach i wysokim poziomie merytorycznym.”