Przeskocz do treści

STYL MYŚLENIA FRIS®

Jak pomyślnie  funkcjonować w zmieniającym się świecie.

To trudne zadanie wymaga podejmowania odważnych decyzji. Szukając praktycznych zastosowań naszych odkryć, zmieniamy świat, tak jak nas zmienia wiedza o nas samych. FRIS® (F-FAKTY, R-RELACJE, I-IDEE, S-STRUKTURY) pokazuje, jak najlepiej wykorzystać naturalne predyspozycje - w pracy, w relacjach, w obszarze rozwoju osobistego. 

CZY ZNASZ SWÓJ STYL MYŚLENIA?

W nowych sytuacjach kiedy doświadczenie nie podpowiada nam gotowych rozwiązań, reagujemy,  wykorzystujemy informacje i podejmujemy decyzje w typowy dla siebie sposób. W psychologi poznawczej nazywa się go stylem poznawczym lub stylem myślenia. Najtrafniej można go określić obserwując, jak osoba reaguje w konfrontacji z nowym problemem. wymaga to jednak doświadczenia, wiedzy psychologicznej oraz odpowiednich warunków.

Model FRIS® w prosty sposób tłumaczy kluczowe różnice w sposobie myślenia i działania, a kwestionariusz FRIS®,  trafnie diagnozuje styl myślenia wynikający z czterech stylów poznawczych. Perspektywy te opisują naturalny sposób percepcji, przetwarzania informacji oraz podejmowania decyzji. FRIS® nie wartościuje na ludzi lepiej lub gorzej funkcjonujących, podkreśla unikalność każdego sposobu myślenia.

FRIS® to okazja do przyjrzenia się temu, jak bardzo Twój naturalny Styl Myślenia wpływa na Twój sposób zachowania, komunikowania się i podejmowania decyzji. Pomoże Ci zrozumieć dlaczego niektóre cele i zamierzenia osiągasz łatwo , a inne przedsięwzięcia stanowią dla Ciebie trudność. Po badaniu otrzymasz raport indywidualny FRIS® z opisem Twojego Stylu Myślenia, Stylu Działania i wskazówkami , które pozwolą Ci lepiej wykorzystać własny potencjał. Badanie FRIS®  to świetna przygoda,  wzbogacone o atrakcyjne materiały szkoleniowe, którym towarzyszy przyjemna i czytelna oprawa graficzna raportów FRIS®.

STYLE MYŚLENIA FRIS® W ORGANIZACJI

CELE DLA ZESPOŁU W ORGANIZACJI 

Produkt kierowany jest do ZESPOŁÓW, najczęściej zEspołów strategicznych, od których w dużym stopniu zależy realizacja celów firmy (działy sprzedaży, obsługi klienta, projektowe, np. branża IT, działy HR)

  • Zwiększenie samoświadomości i odpowiedzialności poszczególnych członków zespołu.
  • Zainicjowanie zmian w zespole w różnych ważnych dla Ciebie obszarach (komunikacja, przekazywanie informacji, sposób działania, realizacji celów).
  • Członkowie zespołu otrzymują informację zwrotną i konfrontują je z samooceną.
  • Członkowie zespołu oceniają swój zespół i wyznaczają kierunki działania zmian na przyszłość całego zespołu.
  • Na bazie tych kierunków tworzą indywidualne i zespołowe plany działania.
  • Określają kierunki rozwoju organizacji, mając obraz zespołu podejmują strategiczne decyzje.

CELE DLA MANAGERA W ORGANIZACJI

Z narzędzia szczególnie mogą skorzystać SZEFOWIE ZESPOŁÓW, dzięki praktycznym warsztatom i pracy na "swoim" zespole, jego problemach, osobowościach, atmosferze zespołu. Dzięki temu działaniu menager zyskuje obraz swojego zespołu, organizacji, otrzymuje kierunki do dalszej pracy oraz praktyczne umiejętności, wskazówki jak pracować ze swoimi ludźmi.

  • Zyskuje obraz swojego zespołu oraz jego indywidualnych członków.
  • Dzięki uczestniczeniu w całym procesie doskonali praktyczne umiejętności menagerskie (przywódcze).
  • Otrzymuje wskazówki w jaki sposób pracować w przyszłości ze swoimi ludźmi jak kreować i utrzymywać dalsze zmiany.
  • Odpowiedzialność za rozwój jest przesunięta w dużej mierze na indywidualnych członków zespołu, dzięki temu rozwija również swoich ludzi i uczy ich odpowiedzialności.

MÓWIĄ O STYLU MYŚLENIA I DZIAŁANIA FRIS®

„Raport FRIS® zwiększa samoświadomość, pomaga identyfikować mocne i słabe strony i sposób ich adresowania. Raport wskazuje, to z czego często nie zdajemy sobie sami sprawy, a mianowicie, jak inne osoby z otoczenia nasz styl działania/myślenia odbierają. Myślę, że w aspekcie społecznym jest to przydatna analiza.” 

Joanna K. Zawodnik, Entuzjasta

„Raport FRIS® potwierdził moje obserwacje i utwierdził przekonanie o moich mocnych stronach i sposobie ich wykorzystania. Dowiedziałem się o tym jak mogą mnie postrzegać inni i dzięki temu mam wiedzę co mogę poprawić w swoim zachowaniu.” 
Bartosz K. Badacz, Indywidualista
"Rzeczowe stwierdzenie faktów, bez zbędnej otoczki. Czytelna grafika gwarantuje szybką przyswajalność treści z Raportu. Świetne narzędzie.”  
Błażej Mielczarek, Wizjoner, Entuzjasta
  
"Prostota języka i łatwość stosowania powoduje, że raport różni się od nafaszerowanych pseudonaukowymi (albo nawet naukowymi, ale kompletnie niezrozumiałymi) frazami. Przyjazny dla użytkownika wymagającego (HR), jak również dla nowicjusza w obszarze psychometrii / badań / analiz.” 
Agnieszka S. Partner, Działacz
„Zaskakująco trafnie raport pokazał obszary i przyczyny niezrozumienia pewnych moich idei/pomysłów przez innych - będzie mi łatwiej zrozumieć podobne sytuacje i je przyjąć."
 Marta Pawłowska Wizjoner, Indywidualista
„W świecie, w którym najważniejszymi aktywami każdej organizacji są ludzie tam zatrudnieni, znajomość stylu myślenia i stylu działania pomaga poznać i zrozumieć sposób rozumienia współpracowników, co przekłada się w sposób wymierny na jakość wewnętrznej komunikacji, a tym samym - jakość wykonywanych zadań” 
Hubert C. Wizjoner, Indywidualista
"Zanim zetknęłam się z FRIS próbowałam zmieniać swoje podejście do wielu spraw ale teraz już wiem dlaczego to takie trudne. Po prostu jakby człowiek nie próbował, zawsze na końcu nasz sposób myślenia i działania jest górą. Należy zaakceptować to jakim się jest, potraktować to jako swoje mocne strony i znaleźć takie miejsce dla siebie, które zapewni dobre wykorzystywanie tych cech."  
Anna Kowalik Badacz, Dyplomata
Tylko z FRIS® myślimy i działamy, pomagamy odnajdować razem z WAMI najlepsze drogi rozwoju. Zapraszam do badania kwestionariuszem FRIS® i sesji czy szkolenia informacji zwrotnej o TWOIM STYLU MYŚLENIA I DZIAŁANIA. Ludzie są róźni, zrozum ich, zaakceptuj i daj przestrzeń do wyrażenia siebie pamietając jednocześnie o tym wszystkim co zdrowe i dobre dla Ciebie jako jednostki i organizacji. Zapraszam do FRISowania.