Przeskocz do treści

O MNIE

„Najlepsze szkolenie od 18 lat, w którym uczestniczyłam…” to słowa, które usłyszałam od jednego z uczestników prowadzonego przeze mnie szkolenia. Takie opinie dają mi poczucie sensu w pracy z ludźmi, podczas konsultacji i na sali szkoleniowej.

JESTEM MARTA DYDA, doświadczony trener i doradca biznesu, fototerapeuta, certyfikowany trener i partner FRIS®, certyfikowany  praktyk i facylitator POINTS OF YOU ® Realizując autorskie programy rozwojowe wykorzystuje narzędzia psychologii pozytywnej, narzędzia coachingowe, terapię ACT (terapia akceptacji i zaangażowania ).

Przez ostatnie 13 lat związana z branżą rozwojową, biznesową, pracą trenerską i coachingową. Przygotowywałam i realizowałam programy szkoleniowe dla środowiska sądowniczego i wielu cenionych organizacji biznesowych w Polsce.

Doświadczenie w obszarze szkoleniowym zdobywałam podczas swojej praktyki zawodowej, pracując w różnych strukturach firm szkoleniowo-doradczych i środowiskach jakim są wydawnictwa prawnicze. Dzięki czemu mam szeroki ogląd na procesy zachodzące w firmach, znam potrzeby i oczekiwania każdej ze stron, przyjmuję różne perspektywy w projektowaniu szkoleń. Byłam osobą odpowiedzialną za działania sprzedażowe, wspierałam procesy rozwojowe, planowałam i organizowałam pracę zespołu. Definiowałam zakres przedsięwzięcia i obszar do realizacji, wyznaczałam zadania prowadzące do osiągnięcia wyznaczonego celu, określałam obowiązujące terminy, zarządzałam budżetem, tworzyłam strukturę i standardy pracy w zespole.

Zobacz w jakich obszarach mogę dać wsparcie TOBIE, TWOJEMU ZESPOŁOWI, TWOJEJ ORGANIZACJI, OFERTĘ POBIERZ TUTAJ MARTA DYDA DLA BIZNESU

MARTA DYDA kultura szkoleń & biznesu została nominowana i doceniona, tym samym otrzymując wysoką pozycję  na liście Krajowego Ratingu Firm Szkoleniowych. Dane do ratingu zostały pozyskane od  ponad 1000 firm szkoleniowych działających na terenie całej Polski.

Rating jest zbiorową, oddolną inicjatywą grupy specjalistów ds. szkoleń i zarządzania zasobami ludzkimi pracujących w sektorze publicznym i non profit, a wzięcie udziału w ratingu jest dowodem na jawność i transparentność firmy szkoleniowej, która zgadza się publicznie ujawnić informacje o sobie.

Dziękuję za docenienie jakości moich szkoleń!

Będąc w środowisku biznesowym i sądowniczym, obserwując ludzi w organizacjach, rozmawiając z zespołami, managerami i liderami. W czasach dostępu do wszystkiego na wyciągnięcie ręki mam takie poczucie, że najbardziej cenny staje się dostęp do samego Siebie.

Wierzę, że przewagę konkurencyjną w biznesie tworzą ludzie i ich talenty. Ważne by umieć przekształcić ten potencjał w osiągnięcia, odkryć go, określić ukierunkować. Dostarczyć wiedzę, metody, narzędzia. Postawić klarowne oczekiwania, zainspirować, zmotywować i wesprzeć ale co najważniejsze, w pierwszym kroku dotrzeć, od człowieka do człowieka, zarówno w życiu, w biznesie i na sali szkoleniowej.

Specjalizuje się w biznesie, w tematyce radzenia sobie w sytuacjach stanowiących szczególne wyzwanie jak warsztaty i treningi z obszaru budowania kompetencji managerskich, autentyczność w przywództwie, zarządzania zmianą, współpracy opartej na wartościach, praktyczne warsztaty komunikacji interpersonalnej, podnoszenie efektywności w środowisku biznesowym.

Ważne miejsce w mojej praktyce szkoleniowej zajmują tematy związane z zarządzaniem stresem, emocjami, dobrostanem psychicznym, wypaleniem zawodowym, odpornością psychiczną.

Na szczególną uwagę w dzisiejszych czasach zasługują tematy dla biznesu: Zarządzanie świadomością w biznesie, Trening akceptacji i zaangażowania oparty o narzędzia terapii akceptacji i zaangażowania.

Miała przyjemność zdobywać doświadczenie prowadząc warsztaty i treningi dla takich organizacji jak: Nowa Era, VUCA, Santander, MedicCentre sp. z o.o. partner Luxmed, Swatch group, Pepco Poland, Sii Polska, Bakaland, Yes Biżuteria, Majonezy Kętrzyn, Rolmax, Sąd Apelacyjny w Poznaniu, Sąd Okręgowy w Słupsku, Urząd Miasta Poznania, Prokuratura Okręgowa w Warszawie, Sąd Rejonowy w Poznaniu, Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze, Prokuratura Okręgowa w Poznaniu, Sąd Okręgowy w Rzeszowie, Sąd Okręgowy w Koszalinie, Sąd Okręgowy w Poznaniu i wiele innych.

Jako doświadczony trener biznesu, FOTOterapeuta i kobieta, która doświadcza spotkań człowieka z naturą i fotografią, zapraszam na warsztat w naturze przeżywany. Realizuję autorski program: ZA MIASTEM DLA BIZNESU. Zabiorę Was na spacer, wybierzemy się w taką powolną wędrówkę do lasu. Może jakiś kawałek natury, w jakiś szczególny sposób Cię przyciągnie i będziecie chcieli zatrzymać się, zrobić zdjęcie tego kawałka natury, który was do siebie zaprosi. Sprawdźcie w jakie miejsce poprowadzi was wasze ciało. Każdy dzisiaj ma przy sobie telefon, Ja zapraszam do robienia zdjęć tego wszystkiego co Cię poruszy, zachwyci, zaciekawi.

DLACZEGO WARTO?
—> Oparty na dowodach, kreatywny i praktyczny program dobrego samopoczucia, wykorzystujący uważne fotografowanie w celu poprawy zdrowia psychicznego i odporności Twoich liderów, pracowników i całych zespołów. Jako element wspierający kompetencje biznesowe, podczas szkoleń, warsztatów i pracy treningowej.
—>W dzisiejszych czasach ludziom coraz trudniej jest zachować dobrą kondycję psychiczną i odporność emocjonalną. Stres, zmęczenie, niepokój, smutek, wypalenie to częste doświadczenia.
—> Udowodniono , że spacer i uważne fotografowanie zmniejsza lęk oraz poprawia zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie.
—> Program wykorzystuje uważną fotografię - to takie połączenie fotografii, uważności i kontaktu z naturą aby zapewnić potężne i transformujące interwencje dla rozwoju osobistego i organizacyjnego.
—> Przebywanie w naturze obniża poziom stresu, łagodzi stany napięcia, uwalnia, jest jednym ze sposobów regulowania emocji. W jej otoczeniu stajemy się bardziej uważni na życie. Przebywanie w naturze uspokaja, przywraca równowagę, daje przyjemność, otwiera drzwi nowych doświadczeń.
—> To praktyka zauważania, która nie usuwa problemów, zmienia relacje z nimi. Nie jest wymuszaniem a ruchem w kierunku otwierania na życie. W kierunku nowych doświadczeń i poznawania nowych narzędzi do zastosowania w codziennym życiu by zatroszczyć się o siebie  a w przyszłości pozwala poszerzać świadomość o tym co się ze mną dzieje i dokonywać bardziej świadomych wyborów.
—>Uczestnicy zdobywają techniki i strategie do osadzenia w życiu osobistym i zawodowym, które mają im pomóc: zachować spokój i dobrą kondycję psychiczną, zachowując pozytywne nastawienie i pozostając skoncentrowanym, zmotywowanym i produktywnym łącząc się ze sobą, budując tym samym odporność i stając się bardziej elastycznym.

Autorka publikacji dla magazynów biznesowych. M.in w artykule dla magazynu ESTATE „Efaktywność naszych czasów”, pisze tak: „Efektywność to bardzo szerokie pojęcie i można je definiować na wiele sposobów.

Odpowiada ona na pytania:

■ Jak z natłoku informacji wyodrębnić pasujące do mnie prawa skuteczności i je zastosować?

■ W jaki sposób zbudować samoświadomość i wartości osobiste?

■ Jak nabyć nawyki, jak je odpowiednio utrzymać?

■ Jak działa na nas świadomość porażki i sukcesu?

■ Jak rozwijać w sobie dojrzałość do odważnych decyzji w obszarze wprowadzenia zmian?

■Jak zostać własnym szefem skuteczności i efektywnie budować w sobie warsztat?

Cały artykuł do pobrania TUTAJ: https://www.estate.pl/#04-2020

PRACUJĘ Z LUDŹMI I DLA LUDZI, dzielę się tym co sprawdza się w moim życiu, trenuję konkretne umiejętności i zachowania. Jestem twórcą autorskich procesów rozwojowych osadzonych w podejściu terapii akceptacji i zaangażowania, wzbogacanym indywidualnym wsparciem mentorskim i treningowym. Wdrażam procesy szkoleniowe dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów.

Spędziłam na sali szkoleniowej 5000 godzin, pracując w środowiskach korporacyjnych, administracyjnych, sądowniczych.

Treningi i szkolenia odbywają się w oparciu o moje własne, bogate doświadczenia i zdobytą wiedzę, daję  inspirację do samodzielnego poszukiwania rozwiązań.

W swojej pracy wykorzystuję wiedzę i różnorodne narzędzia i metody pracy warsztatowej co pozwala pracować z człowiekiem, zespołem, organizacją na głębszym poziomie dając wglądy, niemożliwe do osiągnięcia przy innych metodach pracy.

Terapia AKCEPTACJI I ZAANGAŻOWANIA

Terapia akceptacji i zaangażowania (acceptance and commitment therapy, „ACT” w tłumaczeniu na język polski oznaczające „działaj”) – podejście psychoterapeutyczne stworzone przez Stevena C. Hayesa, Kellyego G. Wilsona i Kirka Strosahla. Zapraszam do pracy na głębszym poziomie człowieka i organizacje pomagając odnaleźć wartościowy kierunek działań wyzwalając sprawczość. Daje narzędzia do rozwoju umiejętności i kształtowaniu postaw, tak by rozwinąć w sobie bardziej otwarte, skupione i zaangażowane podejście do sytuacji, ludzi i życia. Efektów podejścia ACT-u doświadczałam zatem najpierw na własnej skórze, by dzisiaj proponować ACT-ową drogę moim klientom.

Narzędzia FOTOterapii

Praca z narzędziami fototerapeutycznymi pozwala obserwować: sytuację, problem, dynamikę, relację Ja, my, inni…, emocje, reakcje. Pozwala przyjąć i zmienić określoną perspektywę, w czyje „buty wchodzę”, jaką rolę pełnię, ja dzisiaj czy raczej z przeszłości. Taka praca pozwala osiągnąć skupienie na problemie, emocji, potrzebie, roli, wnętrzu, otoczeniu. I co najważniejsze pozwala rozwijać siebie, grupę, kontrolę, akceptację, relację, komunikację.

Zaprasza do robienia, oglądania zdjęć, do pracy wspierając głębokie zmiany i procesy w życiu i w biznesie. Jako narzędzie dające wgląd nieosiągalny przy innych metodach pracy warsztatowej. Kiedy coś zostaje zobaczone i uświadomione, nie może działać już w ukryciu. Nawet jeśli od razu nie zniknie, następnym razem szybciej się w tym zorientujemy podejmując inne, skuteczne działania

Pracuję w metodologii SET®

To budowanie poczucia bezpieczeństwa podczas szkoleń, zapewnienie warunków do optymalnego doświadczania i testowania nowych umiejętności oraz dostarczenie wsparcia we wdrażaniu wiedzy uzyskanej na sali szkoleniowej do rozwiązywania realnych problemów osoby czy organizacji.

Pracuję w metodologii FRIS®

Zapraszam do badania kwestionariuszem FRIS® i sesji czy szkolenia informacji zwrotnej o twoim stylu myślenia i działania. Ludzie są rożni, zrozum ich, zaakceptuj i daj przestrzeń do wyrażenia siebie pamiętając jednocześnie o tym wszystkim co zdrowe i dobre dla Ciebie jako jednostki i organizacji.

Kiedy myślę o mojej pracy, to pierwsze co mi przychodzi do głowy to pokora. Doświadczam, kocham, szukam, poznaję, sprawdzam, zmieniam, wybieram. Rozumiem na wielu płaszczyznach biznes i  ludzi co pozwala mi z dużą skutecznością prowadzić warsztaty i treningi.

Projekty szkoleniowe, wykorzystujące narzędzia FOTOerapii podlegają stałej superwizji podczas spotkań grupowych i pracy indywidualnej, co oznacza, że pracuje według najwyższych standardów pracy w moim zawodzie.

PRYWATNIE lubię mieć czas na życie, na przeżywanie życia. Jestem kobietą, mamą, partnerką. Jestem taka jak Wy, zwyczajna i wyjątkowa zarazem. Cieszą mnie małe rzeczy. W każdej wolnej chwili uciekam tam gdzie czas płynie wolniej, przyroda, las, łąki, góry, przestrzeń, wieś. Kocham chodzić na bosaka po trawie, zbierać polne kwiaty, jeść maliny prosto z krzaka. Uwielbiam ciszę i śpiew ptaków. Lubię pracować, gdy reszta domu śpi. W zimie można mnie spotkać na stoku, instruktor narciarstwa.

Kocham czuć, że żyję!