Przeskocz do treści

O MNIE

„Najlepsze szkolenie od 18 lat, w którym uczestniczyłam…” to słowa, które usłyszałam od jednego z uczestników prowadzonego przeze mnie szkolenia. Takie opinie dają mi poczucie sensu w pracy z ludźmi, podczas konsultacji i na sali szkoleniowej.

JESTEM MARTA DYDA, doświadczony trener i doradca biznesu, fototerapeuta, certyfikowany trener i partner FRIS®, certyfikowany  praktyk i facylitator POINTS OF YOU ® Realizując autorskie programy rozwojowe wykorzystuje narzędzia psychologii pozytywnej, narzędzia coachingowe, terapię ACT (terapia akceptacji i zaangażowania ).

Przez ostatnie 13 lat związana z branżą rozwojową, biznesową, pracą trenerską i coachingową. Przygotowywałam i realizowałam programy szkoleniowe dla środowiska sądowniczego i wielu cenionych organizacji biznesowych w Polsce.

Doświadczenie w obszarze szkoleniowym zdobywałam podczas swojej praktyki zawodowej, pracując w różnych strukturach firm szkoleniowo-doradczych i środowiskach jakim są wydawnictwa prawnicze. Dzięki czemu mam szeroki ogląd na procesy zachodzące w firmach, znam potrzeby i oczekiwania każdej ze stron, przyjmuję różne perspektywy w projektowaniu szkoleń. Byłam osobą odpowiedzialną za działania sprzedażowe, wspierałam procesy rozwojowe, planowałam i organizowałam pracę zespołu. Definiowałam zakres przedsięwzięcia i obszar do realizacji, wyznaczałam zadania prowadzące do osiągnięcia wyznaczonego celu, określałam obowiązujące terminy, zarządzałam budżetem, tworzyłam strukturę i standardy pracy w zespole.

Będąc w środowisku biznesowym i sądowniczym, obserwując ludzi w organizacjach, rozmawiając z zespołami, managerami i liderami. W czasach dostępu do wszystkiego na wyciągnięcie ręki mam takie poczucie, że najbardziej cenny staje się dostęp do samego Siebie.

Wierzę, że przewagę konkurencyjną w biznesie tworzą ludzie i ich talenty. Ważne by umieć przekształcić ten potencjał w osiągnięcia, odkryć go, określić ukierunkować. Dostarczyć wiedzę, metody, narzędzia. Postawić klarowne oczekiwania, zainspirować, zmotywować i wesprzeć ale co najważniejsze, w pierwszym kroku dotrzeć, od człowieka do człowieka, zarówno w życiu, w biznesie i na sali szkoleniowej.

Specjalizuje się w biznesie, w tematyce radzenia sobie w sytuacjach stanowiących szczególne wyzwanie jak warsztaty i treningi z obszaru budowania kompetencji managerskich, autentyczność w przywództwie, zarządzania zmianą, współpracy opartej na wartościach, praktyczne warsztaty komunikacji interpersonalnej, podnoszenie efektywności w środowisku biznesowym.

Ważne miejsce w mojej praktyce szkoleniowej zajmują tematy związane z zarządzaniem stresem, emocjami, dobrostanem psychicznym, wypaleniem zawodowym, odpornością psychiczną.

Autorka publikacji dla magazynów biznesowych. M.in w artykule dla magazynu ESTATE „Efaktywność naszych czasów”, pisze tak: „Efektywność to bardzo szerokie pojęcie i można je definiować na wiele sposobów.

Odpowiada ona na pytania:

■ Jak z natłoku informacji wyodrębnić pasujące do mnie prawa skuteczności i je zastosować?

■ W jaki sposób zbudować samoświadomość i wartości osobiste?

■ Jak nabyć nawyki, jak je odpowiednio utrzymać?

■ Jak działa na nas świadomość porażki i sukcesu?

■ Jak rozwijać w sobie dojrzałość do odważnych decyzji w obszarze wprowadzenia zmian?

■Jak zostać własnym szefem skuteczności i efektywnie budować w sobie warsztat?

Cały artykuł do pobrania TUTAJ: https://www.estate.pl/#04-2020

Dla magazynu FIRMER, „Jak mądrze się stresować”, piszę tam tak: „W świecie, który nazywany jest światem VUCA, to określenie dzisiejszego środowiska, z jakim mierzymy się, my współcześni przedsiębiorcy i każdy z nas w swojej codzienności.

V – Volatility – zmienność

U – Uncertainty – niepewność

C – Complexity – złożoność

A – Ambiguity – niejednoznaczność

Życie nas sprawdza, jak radzimy sobie w środowisku, które jest zmienne i nieprzewidywalne, trudne do skontrolowania. W dużej mierze dzisiaj mamy ograniczony wpływ na sytuację, z którą aktualnie się mierzymy, a podejmowane decyzje często są złożone i wymagają szybkich reakcji. To cechy współczesnego życia, które wpływa na nas w wielu wymiarach, na płaszczyznach relacyjnej, zadaniowej i kondycyjnej – nas samych i naszych biznesów.

Tak, biznes nas sprawdza, życie nas sprawdza, na ile skutecznie radzimy sobie ze stresorami, wyzwaniami, niepewnością i zmianą, zachowując przy tym życzliwość i równowagę emocjonalną. Na ile jesteśmy skuteczni w warunkach, w których przyszło nam prowadzić swoje biznesy i nasze życie.

Cały artykuł do pobrania TUTAJ https://firmer.pl/jak-madrze-sie-stresowac-24340.html

PRACUJĘ Z LUDŹMI I DLA LUDZI, dzielę się tym co sprawdza się w moim życiu, trenuję konkretne umiejętności i zachowania. Jestem twórcą autorskich procesów rozwojowych osadzonych w podejściu terapii akceptacji i zaangażowania, wzbogacanym indywidualnym wsparciem mentorskim i treningowym. Wdrażam procesy szkoleniowe dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów.

Spędziłam na sali szkoleniowej 5000 godzin, pracując w środowiskach korporacyjnych, administracyjnych, sądowniczych.

Treningi i szkolenia odbywają się w oparciu o moje własne, bogate doświadczenia i zdobytą wiedzę, daję  inspirację do samodzielnego poszukiwania rozwiązań.

W swojej pracy wykorzystuję wiedzę i różnorodne narzędzia i metody pracy warsztatowej co pozwala pracować z człowiekiem, zespołem, organizacją na głębszym poziomie dając wglądy, niemożliwe do osiągnięcia przy innych metodach pracy.

Terapia AKCEPTACJI I ZAANGAŻOWANIA

Terapia akceptacji i zaangażowania (acceptance and commitment therapy, „ACT” w tłumaczeniu na język polski oznaczające „działaj”) – podejście psychoterapeutyczne stworzone przez Stevena C. Hayesa, Kellyego G. Wilsona i Kirka Strosahla. Zapraszam do pracy na głębszym poziomie człowieka i organizacje pomagając odnaleźć wartościowy kierunek działań wyzwalając sprawczość. Daje narzędzia do rozwoju umiejętności i kształtowaniu postaw, tak by rozwinąć w sobie bardziej otwarte, skupione i zaangażowane podejście do sytuacji, ludzi i życia. Efektów podejścia ACT-u doświadczałam zatem najpierw na własnej skórze, by dzisiaj proponować ACT-ową drogę moim klientom.

Narzędzia FOTOTERAPII

Praca z narzędziami fototerapeutycznymi pozwala obserwować: sytuację, problem, dynamikę, relację Ja, my, inni…, emocje, reakcje. Pozwala przyjąć i zmienić określoną perspektywę, w czyje „buty wchodzę”, jaką rolę pełnię, ja dzisiaj czy raczej z przeszłości. Taka praca pozwala osiągnąć skupienie na problemie, emocji, potrzebie, roli, wnętrzu, otoczeniu. I co najważniejsze pozwala rozwijać siebie, grupę, kontrolę, akceptację, relację, komunikację.

Zaprasza do robienia, oglądania zdjęć, do pracy wspierając głębokie zmiany i procesy w życiu i w biznesie. Jako narzędzie dające wgląd nieosiągalny przy innych metodach pracy warsztatowej. Kiedy coś zostaje zobaczone i uświadomione, nie może działać już w ukryciu. Nawet jeśli od razu nie zniknie, następnym razem szybciej się w tym zorientujemy podejmując inne, skuteczne działania

Pracuję w metodologii SET®

To budowanie poczucia bezpieczeństwa podczas szkoleń, zapewnienie warunków do optymalnego doświadczania i testowania nowych umiejętności oraz dostarczenie wsparcia we wdrażaniu wiedzy uzyskanej na sali szkoleniowej do rozwiązywania realnych problemów osoby czy organizacji.

Pracuję w metodologii FRIS®

Zapraszam do badania kwestionariuszem FRIS® i sesji czy szkolenia informacji zwrotnej o twoim stylu myślenia i działania. Ludzie są rożni, zrozum ich, zaakceptuj i daj przestrzeń do wyrażenia siebie pamiętając jednocześnie o tym wszystkim co zdrowe i dobre dla Ciebie jako jednostki i organizacji.

Kiedy myślę o mojej pracy, to pierwsze co mi przychodzi do głowy to pokora. Doświadczam, kocham, szukam, poznaję, sprawdzam, zmieniam, wybieram. Rozumiem na wielu płaszczyznach biznes i  ludzi co pozwala mi z dużą skutecznością prowadzić warsztaty i treningi.

Projekty szkoleniowe, wykorzystujące narzędzia fototerapii podlegają stałej superwizji podczas spotkań grupowych i pracy indywidualnej, co oznacza, że pracuje według najwyższych standardów pracy w moim zawodzie.

PRYWATNIE lubię mieć czas na życie, na przeżywanie życia. Jestem kobietą, mamą, partnerką. Jestem taka jak Wy, zwyczajna i wyjątkowa zarazem. Cieszą mnie małe rzeczy. W każdej wolnej chwili uciekam tam gdzie czas płynie wolniej, przyroda, las, łąki, góry, przestrzeń, wieś. Kocham chodzić na bosaka po trawie, zbierać polne kwiaty, jeść maliny prosto z krzaka. Uwielbiam ciszę i śpiew ptaków. Lubię pracować, gdy reszta domu śpi. W zimie można mnie spotkać na stoku, instruktor narciarstwa.

Kocham czuć, że żyję!