Przeskocz do treści

REALIZACJE DLA INSTYTUCJI PUBLICZNYCH

Wybrane projekty rozwojowe dla instytucji publicznych wzmacniające m.in kompetencje miękkie w środowisku SĄDOWNICZYM I ADMINISTRACYJNYM. Prowadziłam szkolenia dla URZĘDNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH, SĄDOWYCH, PROKURATORÓW, SĘDZIÓW I KURATORÓW.

SĄD APELACYJNY W POZNANIU

„Etyczne postępowanie w pracy” Szkolenie etyka w pracy jest bardzo ważnym elementem, ponieważ pozwala nam ocenić, czy dane postępowanie będzie działać na szkodę innych ludzi. Gdzie jest przestrzeń na etykę a jak się ma do tego moralność każdego człowieka. Gdzie w komunikacji i relacjach zawodowych jest miejsce na etykę?, na co mam wpływ w relacjach zawodowych?, czym jest asertywność w miejscu pracy? Podczas warsztatów szukaliśmy odpowiedzi na te wszystkie pytania gdzie płaszczyzną są relacje zawodowe.

SĄD OKRĘGOWY W SŁUPSKU

„Profesjonalna obsługa trudnego interesanta” Program szkolenia był objęty takimi obszarami do pracy jak rozpoznać motywy kierujące różnymi typami trudnych klientów, jak reagować na ich różnorodne zachowania, rozbrajając ich negatywny ładunek, oraz jak zachowując szacunek do siebie zmienić trudnych klientów w tych, z którymi pracuje się efektywnie.

SĄD OKRĘGOWY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

„Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym” Program obejmowała takie zagadnienia jak reguły związane z powstawaniem stresu i  zarządzaniem stresem. Wpływ emocji a stres oraz sposoby radzenia sobie z emocjami w trudnych sytuacjach , którym towarzyszy napięcie. Technik radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Jak rozpoznawać sygnały z ciała mówiące o pierwszej fazie wypalenia zawodowego, żeby w tym momencie zasilić siebie i zadbać o dwoje zdrowie. Szukaliśmy odpowiedzi na pytanie dlaczego równowaga w naszym życiu jest ważna i o jakie wartości należy zadbać by zasilić siebie w zabieganym świecie.

KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

„Skuteczna komunikacja w pracy”  Warsztat o komunikacji w miejscu pracy bowiem wiedza i kwalifikacje to nie wszystko. Aby osiągać wyznaczone cele, należy rozwijać również kompetencje miękkie, takie jak komunikatywność. W relacjach ze współpracownikami i podwładnymi. Chcąc być właściwie zrozumianym, nie można wymagać od rozmówcy odgadywania, co mieliśmy na myśli. Przekazywanie informacji w jasny sposób leży w naszym interesie.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W PILE

„Wypalenie zawodowe” Dwudniowe szkolenie, którego program obejmował takie zagadnienia jak zarządzaniem stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu.  Technik radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Jak rozpoznawać sygnały z ciała mówiące o pierwszej fazie wypalenia zawodowego, żeby w tym momencie zasilić siebie i zadbać o swoje zdrowie. Szukaliśmy odpowiedzi na pytanie dlaczego równowaga w naszym życiu jest ważna i o jakie wartości należy zadbać by zasilić siebie w zabieganym świecie.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W LEGNICY

„Menedżer w obliczu konfliktu i trudnych sytuacji” Konflikt jest zjawiskiem dotykającym i angażującym jego uczestników. Aby został konstruktywnie rozwiązany, powinny być uwzględniane interesy wszystkich stron. Program dla środowiska sądowniczego został w taki sposób przygotowany by uczestnicy mogli przyglądać się zjawisku konfliktu w zespole. Na bazie tych doświadczeń wypracowana została metodologia zarządzania konfliktem.

„Techniki odreagowania stresu i wypalenia zawodowego” Program obejmował zagadnienia pozwalające przyjrzeć się swojemu stylowi życia, definiował takie zagadnienia jak stres w pracy, wypalenie zawodowe, co powoduje nasze napięcie w relacjach zawodowych, szukaliśmy właściwej definicji asertywność. Słowo, którym często się posługujemy ale niewielu z nas wie co ono na prawdę znaczy. W kolejnym kroku uczestnicy szukali, w jaki sposób zadbać o swoje wewnętrzne zasoby energii.

„Równowaga między życiem osobistym a zawodowym” Program obejmował zagadnienia pozwalające przyjrzeć się swojemu stylowi życia, definiował takie zagadnienia jak stres i asertywność. Zastanawialiśmy się podczas ćwiczeń co każdy z nas mógłby zrobić żeby lepiej funkcjonować w dzisiejszym zabieganym świecie na płaszczyźnie zawodowej i osobistej.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W POZNANIU

„Auto motywacja i motywacja”  Program szkolenia obejmował takie zagadnienia  jak odkrywanie i stosowanie indywidualnych motywatorów, automotywacja w realizacji zadań.  Narzędzia związane z zarządzaniem sobą w czasie, szukaliśmy odpowiedzi na pytania dlaczego ciągle brakuje mi czasu, definiowaliśmy złodziei czasu i wypracowaliśmy indywidualne metody pozwalające na lepszą efektywność.

„Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu” Program obejmował zagadnienia pozwalające przyjrzeć się swojemu stylowi życia, definiował takie zagadnienia jak stres w pracy, co powoduje nasze napięcie w relacjach zawodowych, szukaliśmy właściwej definicji asertywność. Słowo, którym często się posługujemy ale niewielu z nas wie co ono na prawdę znaczy. W kolejnym kroku uczestnicy szukali ,w jaki sposób zadbać o swoje wewnętrzne zasoby energii.

„Radzenie sobie i działanie w sytuacji zmiany”  Program szkolenia obejmowałam takie obszary tematyczne jak: Czym jest zmiana? Zmiana – szansa, zagrożenie czy konieczność?  Korzyści ze zmiany: elastyczność, innowacje i rozwój firmy. Rozpoznanie własnych potrzeb i oczekiwań w procesie zmiany. Wzajemne wspieranie się w procesie zmian. Zrozumienie ról i zadań w procesie zmian – spojrzenie na zmianę z perspektywy organizacji i jednostki.

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W ŁODZI

„Minimalizowanie stresu w pracy zespołowej”. Dwumiesięczny cykl spotkań dla pracowników kadry zarządzającej z obszaru stresu w relacjach interpersonalnych i pracy z zespołem. Program obejmował zagadnienia dotyczące zjawiska stresu, rozumienia emocji, podczas ćwiczeń zastanawialiśmy się w jak pracować w trudnych, konfliktowych sytuacjach podczas pracy z zespołem kiedy emocje biorą górę.

URZĄD MIASTA POZNANIA

„Jak rozwijać podległych kierowników”  Szkolenie poruszające takie zagadnienia jak: czego powinien oczekiwać szef zespołu kierowników? Jaką robotę musi wykonać skuteczny szef? Narzędzia pozwalająca dobrze i sprawnie zarządzać ludźmi ? Zasady budujące odpowiedzialność wśród ludzi? Czy masz procedury ułatwiające Ci postępowanie w różnych sytuacjach ?

„Kierownik jako lider zmiany” Szkolenie poruszało takie zagadnienia jak: Zarządzanie procesem zmian w organizacji, kluczowe czynniki sukcesu wpływające na powodzenie wdrożeń, Analiza potencjalnych źródeł ryzyka i zagrożeń dla realizacji procesu wdrożeń narzędzi zmian, agenci zmian w organizacji. Psychologiczne i emocjonalne aspekty zmian – reakcje pracowników na zmiany.

„Nowoczesne metody organizacji pracy zespołu” Program szkolenia obejmował takie zagadnienia jak delegowanie, jako element zarządzania i doceniania pracowników
, cechy dobrze postawionego zadania, rodzaje zadań. Zarządzanie sytuacyjne
, o menedżerach/liderach, którzy się dostosowują.
 Postawy pracowników a różne role kierownika – jak rozpoznawać, jak działać?
 Działania menedżerskie – katalog skutecznych zachowań i działań menedżerskich w Twojej pracy.

„Zarządzanie konfliktem w kontekście zapobiegania mobbingowi”  Program szkolenia obejmował zagadnienia pozwalające zrozumieć konflikt  jako element związany z dynamiką grupy, nastawienie wobec konfliktu, emocje w konflikcie – zniekształcenia w spostrzeganiu trudnych sytuacji. Mówiliśmy jakie są skutki niezauważenia i zaniechania działania w sytuacji konfliktu, definiowaliśmy nieefektywne zachowania w sytuacji konfliktowej i przyglądaliśmy się pojęciu mobbingu i postawom, które towarzyszą w praktyce mobbingowi.

„Radzenie sobie ze stresem i asertywność” Dwudniowe szkolenie dla pracowników Urzędu Miasta w Poznaniu. Program obejmował zagadnienia pozwalające przyjrzeć się swojemu stylowi życia, definiował takie zagadnienia jak stres w pracy, co powoduje nasze napięcie w relacjach zawodowych, szukaliśmy właściwej definicji asertywność. Słowo, którym często się posługujemy ale niewielu z nas wie co ono na prawdę znaczy. W kolejnym kroku uczestnicy szukali sposobów, w jaki sposób zadbać o swoje wewnętrzne zasoby energii by się nie wypalić, odpowiadając na pytanie dlaczego równowaga w naszym życiu jest ważna?

SĄD REJONOWY W ŚWIEBODZINIE

 „Techniki radzenia sobie z wypaleniem zawodowym” Szkolenie, którym objęci byli urzędnicy sądowi, prokuratorzy, sędziowie i kuratorzy. Program obejmował zagadnienia pozwalające przyjrzeć się swojemu stylowi życia, definiował takie zagadnienia jak stres w pracy, co powoduje nasze napięcie w relacjach zawodowych, szukaliśmy właściwej definicji wypalenia zawodowego.

„Budowanie zaangażowania i współpraca w zespole” Program zawierał obszar związany ze  sprawną komunikację, mówiliśmy jak ważny jest bieżący dostęp do niezbędnych informacji, a także wzajemny szacunek i poczucie odpowiedzialności za komunikaty, za zadania i za swoją postawę. Wszystkie te elementy budują zaangażowanie i służą osiągnięciu wspólnego celu. Spraw by każdy z członków zespołu poczuł się ważny.

„Profesjonalna obsługa trudnego klienta” Program szkolenia był objęty takimi obszarami do pracy jak rozpoznać motywy kierujące różnymi typami trudnych klientów, jak reagować na ich różnorodne zachowania, rozbrajając ich negatywny ładunek, oraz jak zachowując szacunek do siebie zmienić trudnych klientów w tych, z którymi pracuje się efektywnie.

PROKURATURA OKRĘGOWA W WARSZAWIE 

„Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu” Program obejmowała takie zagadnienia jak reguły związane z powstawaniem stresu i  zarządzaniem stresem. Wpływ emocji a stres oraz sposoby radzenia sobie z emocjami w trudnych sytuacjach , którym towarzyszy napięcie. Technik radzenia sobie ze stresem i przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu. Jak rozpoznawać sygnały z ciała mówiące o pierwszej fazie wypalenia zawodowego, żeby w tym momencie zasilić siebie i zadbać o dwoje zdrowie. Szukaliśmy odpowiedzi na pytanie dlaczego równowaga w naszym życiu jest ważna i o jakie wartości należy zadbać by zasilić siebie w zabieganym świecie.

SĄD REJONOWY W POZNANIU

„Zarządzanie sobą w czasie” Programem objęci byli urzędnicy sądowi, prokuratorzy, sędziowie i kuratorzy. Program obejmował zagadnienia związane z zarządzaniem sobą w czasie, szukaliśmy odpowiedzi na pytania dlaczego ciągle brakuje mi czasu, definiowaliśmy złodziei czasu i wypracowaliśmy narzędzia pozwalające na lepsza efektywność.

„Zarządzanie stresem i asertywność” Program obejmował zagadnienia pozwalające przyjrzeć się swojemu stylowi życia, definiował takie zagadnienia jak stres w pracy, co powoduje nasze napięcie w relacjach zawodowych, szukaliśmy właściwej definicji asertywność. Słowo, którym często się posługujemy ale niewielu z nas wie co ono na prawdę znaczy. W kolejnym kroku uczestnicy szukali ,w jaki sposób zadbać o swoje wewnętrzne zasoby energii.

„Zarządzanie sobą w czasie” Program obejmował zagadnienia związane z zarządzaniem sobą w czasie, szukaliśmy odpowiedzi na pytania dlaczego ciągle brakuje mi czasu, definiowaliśmy złodziei czasu i wypracowaliśmy narzędzia pozwalające na lepsza efektywność.

SĄD OKRĘGOWY W SIEDLCACH 

„Kultura urzędowania” Program szkolenia był objęty takimi obszarami do pracy jak rozpoznać motywy kierujące różnymi typami  klientów, jak reagować na ich różnorodne zachowania zachowując profesjonalizm, dbając jednocześnie o wizerunek instytucji. Zmierzyliśmy się też z pojęciem asertywności w kontakcie z klientem, pojęciem, którym tak często się posługujemy ale tak naprawdę niewielu z nas wie co oznacza to określenie. Na bazie asertywności stworzyliśmy komunikat asertywny pomocny w różnych sytuacji podczas kontakcie z klientem.

SĄD REJONOWY W RACIBORZU 

„Efektywna komunikacja” Program szkolenia omawiał płaszczyznę relacji. Nasze słowa powodują myśli i emocje innych osób. To, w jaki sposób się komunikujemy i jak jesteśmy zrozumiani, zależy od nas. Poprzez nieświadome gesty, różnorodność interpretacji przez naszych słuchaczy – często nie jesteśmy zrozumiani zgodnie z naszą intencją, dlatego niezwykle istotna jest znajomość narzędzi i technik świadomej i skutecznej komunikacji.

„Zarządzanie czasem, organizacja pracy i współpraca w zespole dla Kadry Kierowniczej” Program obejmował zagadnienia związane z zarządzaniem sobą w czasie, szukaliśmy odpowiedzi na pytania dlaczego ciągle brakuje mi czasu, definiowaliśmy złodziei czasu i wypracowaliśmy narzędzia pozwalające na lepszą efektywność.

SĄD REJONOWY W KOSZALINIE 

„Budowanie zaangażowania i współpraca w zespole” Program zawierał obszar związany ze  sprawną komunikację, mówiliśmy jak ważny jest bieżący dostęp do niezbędnych informacji, a także wzajemny szacunek i poczucie odpowiedzialności za komunikaty, za zadania i za swoją postawę. Wszystkie te elementy budują zaangażowanie i służą osiągnięciu wspólnego celu. Spraw by każdy z członków zespołu poczuł się ważny.

SĄD OKRĘGOWY W JELENIEJ GÓRZE 

„Zarządzanie konfliktem” Konflikt jest zjawiskiem dotykającym i angażującym jego uczestników. Aby został konstruktywnie rozwiązany, powinny być uwzględniane interesy wszystkich stron. Program dla środowiska sądowniczego został w taki sposób przygotowany by uczestnicy mogli przyglądać się zjawisku konfliktu w zespole. Na bazie tych doświadczeń wypracowana została metodologia zarządzania konfliktem.

„Zarządzanie stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu” Program obejmował zagadnienia pozwalające przyjrzeć się swojemu stylowi życia, definiował takie zagadnienia jak stres w pracy, co powoduje nasze napięcie w relacjach zawodowych, szukaliśmy właściwej definicji asertywność. Słowo, którym często się posługujemy ale niewielu z nas wie co ono na prawdę znaczy. W kolejnym kroku uczestnicy szukali ,w jaki sposób zadbać o swoje wewnętrzne zasoby energii.

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE

„Techniki radzenia sobie z trudnym, agresywnym klientem” Program szkolenia był objęty takimi obszarami do pracy jak rozpoznać motywy kierujące różnymi typami trudnych klientów i agresywnych klientów,  jak reagować na ich różnorodne zachowania, rozbrajając ich negatywny ładunek, oraz jak zachowując szacunek do siebie zmienić trudnych klientów w tych, z którymi pracuje się efektywnie.

SĄD REJONOWY W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

„Sposoby radzenia sobie z wypaleniem zawodowym i techniki radzenia ze stresem” Szkolenie przygotowane dla środowiska sądowniczego, programem objęci byli prokuratorzy, sędziowie i kuratorzy. Program obejmował zagadnienia pozwalające przyjrzeć się swojemu stylowi życia, definiował takie zagadnienia jak stres, asertywność i wypalenie zawodowe. W kolejnym kroku uczestnicy szukali sposobów przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu i szukali,w jaki sposób zadbać o wewnętrzne zasoby energii.

„Efektywna komunikacja” Program szkolenia omawiał płaszczyznę relacji. Nasze słowa powodują myśli i emocje innych osób. To, w jaki sposób się komunikujemy i jak jesteśmy zrozumiani, zależy od nas. Poprzez nieświadome gesty, różnorodność interpretacji przez naszych słuchaczy – często nie jesteśmy zrozumiani zgodnie z naszą intencją, dlatego niezwykle istotna jest znajomość narzędzi i technik świadomej i skutecznej komunikacji.

SĄD REJONOWY W RADOMIU

„Profesjonalna obsługa trudnego klienta” Program szkolenia był objęty takimi obszarami do pracy jak rozpoznać motywy kierujące różnymi typami trudnych klientów, jak reagować na ich różnorodne zachowania, rozbrajając ich negatywny ładunek, oraz jak zachowując szacunek do siebie zmienić trudnych klientów w tych, z którymi pracuje się efektywnie.

SĄD REJONOWY W OLECKU

„Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu” Szkolenie, którym objęci byli urzędnicy sądowi, prokuratorzy, sędziowie i kuratorzy. Program obejmował zagadnienia związane z wypaleniem zawodowym. Szukaliśmy przyczyn wypalenia i sposobów rozpoznawania pierwszych sygnałów płynących z ciała. Pierwsze o wyczerpaniu informuje nas ciało a głowa pędzi dalej bo przecież jest tyle jeszcze do zrobienia.

„Zarządzanie sobą w czasie” Program obejmował zagadnienia związane z zarządzaniem sobą w czasie, szukaliśmy odpowiedzi na pytania dlaczego ciągle brakuje mi czasu, definiowaliśmy złodziei czasu i wypracowaliśmy narzędzia pozwalające na lepsza efektywność.

„Kierowanie zespołem trening managerski” Dedykowany projekt rozwojowy dla środowiska sądowniczego w obszarze rozwoju kompetencji kierowniczych z naciskiem na przekazywanie zadań, motywowanie pracowników, efektywną komunikację oparta na rozmowie i na potrzebach każdej ze stron z wykorzystaniem stylów przywództwa.

PROKURATURA OKRĘGOWA W POZNANIU

„Zarządzanie stresem i asertywność”. Programem objęci byli urzędnicy sądowi, prokuratorzy, sędziowie i kuratorzy. Program obejmował zagadnienia pozwalające przyjrzeć się swojemu stylowi życia, definiował takie zagadnienia jak stres, asertywność w relacjach. Zastanawialiśmy się podczas ćwiczeń co każdy z nas mógłby zrobić żeby lepiej funkcjonować w zabieganym świecie.

SĄD OKRĘGOWY W RZESZOWIE

„Zarządzanie stresem, asertywność i wypalenie zawodowe”. Dwudniowe szkolenie dla środowiska sądowniczego, programem objęci byli prokuratorzy, sędziowie i kuratorzy. Program obejmował zagadnienia pozwalające przyjrzeć się swojemu stylowi życia, definiował takie zagadnienia jak stres, asertywność i wypalenie zawodowe. W kolejnym kroku uczestnicy szukali sposobów przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu i szukali,w jaki sposób zadbać o wewnętrzne zasoby energii.

SĄD OKRĘGOWY W KOSZALINIE

„Profesjonalna obsługa trudnego klienta” Program szkolenia był objęty takimi obszarami do pracy jak rozpoznać motywy kierujące różnymi typami trudnych klientów, jak reagować na ich różnorodne zachowania, rozbrajając ich negatywny ładunek, oraz jak zachowując szacunek do siebie zmienić trudnych klientów w tych, z którymi pracuje się efektywnie.

SĄD REJONOWY W NYSIE

„Zarządzanie sobą w czasie i ograniczenie stresu w sądzie. Programem objęci byli urzędnicy sądowi, prokuratorzy, sędziowie i kuratorzy. Program obejmował zagadnienia związane z zarządzaniem sobą w czasie, szukaliśmy odpowiedzi na pytania dlaczego ciągle brakuje mi czasu, definiowaliśmy złodziei czasu i wypracowaliśmy narzędzia pozwalające na lepsza efektywność. Zmierzyliśmy się ze stresem w pracy zawodowej i relacjach interpersonalnych.

SĄD REJONOWY W ZAMOŚCIU

„Zarządzanie stresem i asertywność” Szkolenie dla środowiska sądowniczego, programem objęci byli urzędnicy sądowi, prokuratorzy, sędziowie i kuratorzy. Program obejmował zagadnienia pozwalające przyjrzeć się swojemu stylowi życia, definiował takie zagadnienia jak stres, asertywność. W kolejnym kroku uczestnicy szukali sposobów radzenia sobie ze stresem ,w jaki sposób zadbać o wewnętrzne zasoby energii, jak zadbać o siebie we współczesnym, zabieganym świecie.

SĄD REJONOWY W DRAWSKU POMORSKIM

„ Profesjonalna obsługa trudnego klienta” Program szkolenia był objęty takimi obszarami do pracy jak rozpoznać motywy kierujące różnymi typami trudnych klientów, jak reagować na ich różnorodne zachowania, rozbrajając ich negatywny ładunek, oraz jak zachowując szacunek do siebie zmienić trudnych klientów w tych, z którymi pracuje się efektywnie.

SĄD REJONOWY W KĘDZIERZYNIE KOŹLU

„Zarządzanie sobą w czasie i organizacja czasu pracy” Program obejmował zagadnienia związane z zarządzaniem sobą w czasie, szukaliśmy odpowiedzi na pytania dlaczego ciągle brakuje mi czasu, definiowaliśmy złodziei czasu i wypracowaliśmy narzędzia pozwalające na lepsza efektywność.

SĄD REJONOWY W SOKÓŁCE

„Toksyczne relacje interpersonalne”. Program dedykowany dla środowiska sądowniczego odnosił się do toksycznych relacji, które wpływają na nasz nastrój, na  porozumiewanie się,  pozyskiwanie informacji i rozmowy w relacjach. Wiedza z tego zakresu pozwala na ochronę przed manipulacją i toksycznym wpływem innych osób, tworzenie dobrej atmosfery pracy, pozytywną motywację, rozwój osobisty.

„ Budowanie zaangażowania i współpraca w zespole” Program zawierał obszar związany ze  sprawną komunikację, mówiliśmy jak ważny jest bieżący dostęp do niezbędnych informacji, a także wzajemny szacunek i poczucie odpowiedzialności za komunikaty, za zadania i za swoją postawę. Wszystkie te elementy budują zaangażowanie i służą osiągnięciu wspólnego celu. Spraw by każdy z członków zespołu poczuł się ważny.

SĄD REJONOWY W RYBNIKU

„Zarządzanie sobą w czasie”. Program obejmował zagadnienia związane z zarządzaniem sobą w czasie, szukaliśmy odpowiedzi na pytania dlaczego ciągle brakuje mi czasu, definiowaliśmy złodziei czasu i wypracowaliśmy narzędzia pozwalające na lepsza efektywność.

„Motywacja i zaangażowanie pracowników” Program zawierał obszar do pracy związany ze sprawną komunikację, mówiliśmy jak ważny jest bieżący dostęp do niezbędnych informacji, a także wzajemny szacunek i poczucie odpowiedzialności za komunikaty, za zadania i za swoją postawę. Wszystkie te elementy budują zaangażowanie i służą osiągnięciu wspólnego celu. 

„Radzenie sobie ze stresem” Szkolenie dla środowiska sądowniczego, programem objęci byli urzędnicy sądowi, prokuratorzy, sędziowie i kuratorzy. Program obejmował zagadnienia pozwalające przyjrzeć się swojemu stylowi życia, definiował takie zagadnienia jak stres, asertywność w relacjach zawodowych. W kolejnym kroku uczestnicy szukali sposobów radzenia sobie ze stresem, szukali odpowiedzi na pytanie w jaki sposób zadbać o wewnętrzne zasoby energii, w jaki sposób zadbać o siebie w zabieganym świecie.

SĄD REJONOWY W TCZEWIE

Profesjonalna obsługa trudnego klienta”Program szkolenia był objęty takimi obszarami do pracy jak rozpoznać motywy kierujące różnymi typami trudnych klientów, jak reagować na ich różnorodne zachowania, rozbrajając ich negatywny ładunek, oraz jak zachowując szacunek do siebie zmienić trudnych klientów w tych, z którymi pracuje się efektywnie.

SĄD OKRĘGOWY W KONINIE

„Profesjonalna obsługa trudnego klienta” Program szkolenia był objęty takimi obszarami do pracy jak rozpoznać motywy kierujące różnymi typami trudnych klientów, jak reagować na ich różnorodne zachowania, rozbrajając ich negatywny ładunek, oraz jak zachowując szacunek do siebie zmienić trudnych klientów w tych, z którymi pracuje się efektywnie.

SĄD REJONOWY W ZAKOPANYM

„Profesjonalna obsługa trudnego klienta” Program szkolenia był objęty takimi obszarami do pracy jak rozpoznać motywy kierujące różnymi typami trudnych klientów, jak reagować na ich różnorodne zachowania, rozbrajając ich negatywny ładunek, oraz jak zachowując szacunek do siebie zmienić trudnych klientów w tych, z którymi pracuje się efektywnie.

SĄD OKRĘGOWY W POZNANIU

„Profesjonalna obsługa trudnego klienta” Program szkolenia był objęty takimi obszarami do pracy jak rozpoznać motywy kierujące różnymi typami trudnych klientów, jak reagować na ich różnorodne zachowania, rozbrajając ich negatywny ładunek, oraz jak zachowując szacunek do siebie zmienić trudnych klientów w tych, z którymi pracuje się efektywnie.

SĄD REJONOWY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

„Budowanie zaangażowania i współpraca w zespole” Program zawierał obszar związany ze  sprawną komunikację, mówiliśmy jak ważny jest bieżący dostęp do niezbędnych informacji, a także wzajemny szacunek i poczucie odpowiedzialności za komunikaty, za zadania i za swoją postawę. Wszystkie te elementy budują zaangażowanie i służą osiągnięciu wspólnego celu. Spraw by każdy z członków zespołu poczuł się ważny.

SĄD REJONOWY W KIELCACH 

„Profesjonalna obsługa klienta” Program szkolenia był objęty takimi obszarami do pracy jak rozpoznać motywy kierujące różnymi typami  klientów, jak reagować profesjonalnie w różnych sytuacjach zawodowych podczas pracy z różnymi typami klientów.

„Zarządzanie sobą w czasie – jak skutecznie zorganizować pracę w Sądzie i ograniczyć stres” Program obejmował zagadnienia związane z zarządzaniem sobą w czasie, szukaliśmy odpowiedzi na pytania dlaczego ciągle brakuje mi czasu, definiowaliśmy złodziei czasu i wypracowaliśmy narzędzia pozwalające na lepsza efektywność.

SĄD REJONOWY W CZŁUCHOWIE

„Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu”Program obejmował zagadnienia pozwalające przyjrzeć się swojemu stylowi życia, definiował takie zagadnienia jak stres w pracy, co powoduje nasze napięcie w relacjach zawodowych, szukaliśmy właściwej definicji asertywność. Słowo, którym często się posługujemy ale niewielu z nas wie co ono na prawdę znaczy. W kolejnym kroku uczestnicy szukali ,w jaki sposób zadbać o swoje wewnętrzne zasoby energii.

„Profesjonalna obsługa trudnego Klienta w Sądzie” Program szkolenia był objęty takimi obszarami do pracy jak rozpoznać motywy kierujące różnymi typami trudnych klientów, jak reagować na ich różnorodne zachowania, rozbrajając ich negatywny ładunek, oraz jak zachowując szacunek do siebie zmienić trudnych klientów w tych, z którymi pracuje się efektywnie.

„ Budowanie zaangażowania i współpraca w zespole” Program szkolenia zawierał takie   obszary do pracy jak zaangażowanie, odpowiedzialność, motywacja, budowaniem wspólnych reguł w zespołach. Przyglądaliśmy się relacjom zawodowym i szukaliśmy narzędzi usprawniających pracę w zespole, nazywając style komunikacji i szukaliśmy zrozumienia potrzeb i sposobu radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w relacjach zawodowych.

SĄD REJONOWY W OSTRÓDZIE 

„ Kierowanie zespołem, współpraca w zespole” Dedykowany projekt rozwojowy dla środowiska sądowniczego w obszarze rozwoju kompetencji kierowniczych z naciskiem na przekazywanie zadań, motywowanie pracowników, efektywną komunikację oparta na rozmowie i na potrzebach każdej ze stron z wykorzystaniem stylów przywództwa.

SĄD REJONOWY W GRYFINIE

„Efektywne zarządzanie sobą w czasie”. Program obejmował zagadnienia związane z zarządzaniem sobą w czasie, szukaliśmy odpowiedzi na pytania dlaczego ciągle brakuje mi czasu, definiowaliśmy złodziei czasu i wypracowaliśmy narzędzia pozwalające na lepsza efektywność.

SĄD REJONOWY W ZAWIERCIU

„Radzenie sobie ze stresem w obsłudze klienta sądu”. Program szkolenia był objęty takimi obszarami do pracy jak rozpoznać motywy kierujące różnymi typami trudnych klientów, jak reagować na ich różnorodne zachowania, rozbrajając ich negatywny ładunek, oraz jak zachowując szacunek do siebie zmienić trudnych klientów w tych, z którymi pracuje się efektywnie.

SĄD REJONOWY W KROŚNIE ODRZAŃSKIM 

„Zarządzanie stresem i asertywność” Program obejmował zagadnienia pozwalające przyjrzeć się swojemu stylowi życia, definiował takie zagadnienia jak stres w pracy, co powoduje nasze napięcie w relacjach zawodowych, szukaliśmy właściwej definicji asertywność. Słowo, którym często się posługujemy ale niewielu z nas wie co ono na prawdę znaczy. W kolejnym kroku uczestnicy szukali ,w jaki sposób zadbać o swoje wewnętrzne zasoby energii.

OPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI

„Profesjonalna obsługa trudnego klienta” Program szkolenia był objęty takimi obszarami do pracy jak rozpoznać motywy kierujące różnymi typami trudnych klientów, jak reagować na ich różnorodne zachowania, rozbrajając ich negatywny ładunek, oraz jak zachowując szacunek do siebie zmienić trudnych klientów w tych, z którymi pracuje się efektywnie.

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

„Komunikacja interpersonalna”–radzenie sobie ze stresem w relacjach indywidualnych i grupowych umiejętność panowania nad emocjami”. Dwudniowy program obejmował takie zagadnienia jak: jak radzić sobie z codziennym napięciem i stresem w relacjach, jaka jest rola emocji w naszym życiu. Jakie wartości są niezbędne w komunikacji z drugim człowiekiem, co usprawnia a co utrudnia budowanie porozumienia w kontaktach zawodowych.. 

„Skuteczna komunikacja”. Program szkolenia omawiał płaszczyznę relacji. Nasze słowa powodują myśli i emocje innych osób. To, w jaki sposób się komunikujemy i jak jesteśmy zrozumiani, zależy od nas. Poprzez nieświadome gesty, różnorodność interpretacji przez naszych słuchaczy – często nie jesteśmy zrozumiani zgodnie z naszą intencją, dlatego niezwykle istotna jest znajomość narzędzi i technik świadomej i skutecznej komunikacji.

POWIATOWY URZĄD PRACY W PISZU

„Obsługa Trudnego Klienta” Program szkolenia był objęty takimi obszarami do pracy jak rozpoznać motywy kierujące różnymi typami trudnych klientów, jak reagować na ich różnorodne zachowania, rozbrajając ich negatywny ładunek, oraz jak zachowując szacunek do siebie zmienić trudnych klientów w tych, z którymi pracuje się efektywnie.

„Zarządzanie sobą w czasie” Program obejmował zagadnienia związane z zarządzaniem sobą w czasie, szukaliśmy odpowiedzi na pytania dlaczego ciągle brakuje mi czasu, definiowaliśmy złodziei czasu i wypracowaliśmy narzędzia pozwalające na lepsza efektywność.