Przeskocz do treści

REALIZACJE DLA BIZNESU

Wybrane projekty szkoleniowe dla BIZNESU, wzmacniające kompetencje SPRZEDAŻOWE, MANAGERSKIE , PODNOSZĄCE EFEKTYWNOŚĆ PRACY Z KLIENTEM I ZESPOŁEM.

VUCA / NOWA ERA - "W ramach kampanii pracy hybrydowej został przygotowane dwa webinary. Pierwszy dotyczył obszaru pracy on-line "Jak prowadzić spotkania on-line by nie męczyć siebie i innych." Na co zwrócić szczególną uwagę przez zebraniem i o czym pamiętać w jego trakcie. Podczas webinaru został omówiony temat poszanowania czasu dla uczestników, skupienie się na celach, zarządzane uwagą grupy. Drugi dotyczył "Praktyki akceptacji i zaangażowania" czyli wszystko to co potrzebne aby osiągać cele i realizować zadania w kierunku wybranych wartości. Celem takiej praktyki jest poszerzenie repertuaru zachowań poprzez nowe strategie myślenia i działałania., uwolnienie  i uwalnianie się od wszystkiego co stoi nam na przeszkodzie do budowania nowego modelu pracy. Wzmocnienie człowieka, rozpoznając własne stany emocjonalne i właściwe reagując na często złożoną rzeczywistość.Zmiana sposobu myślenia o sobie, zespole, sytuacji, trudności, zadaniach w stronę działania i szukania rozwiązań.

SANTANDER - "W co grają ludzie?" -Dostarczenie wiedzy i poszerzenie świadomości na temat kształtowania dojrzałych, konstruktywnych relacji w środowisku zawodowym. Poznanie i przećwiczenie zachowań, które zmieniają sytuację obciążenia pracą w stronę wpływu, motywacji i większej odporności. Poznanie sposobów na przełamywanie szkodliwych postaw, kształtowanie elastyczności i
odporności psychicznej. Zainspirowanie i zmotywowanie uczestników do zmian własnej postawy, sposobów komunikacji i budowania relacji w pracy.

MEDICCENTRE sp. z o.o. partner LUXMED -  „Trening kompetencji managerskich”. Projekt szkoleniowy z wykorzystaniem narzędzi FOTOterapeutycznych w biznesie podzielony na dwa moduły, którego wsparciem był follow up. Moduł I pracy warsztatowej zakończy się zadaniem do realizacji pomiędzy jednymi a drugimi warsztatami. Zadania były  przygotowane w taki sposób żeby angażować  stanowiąc ważny obszar obserwacji Siebie w obszarze przywództwa osobistego, relacyjnego i zespołowego w kierunku skuteczności i sprawstwa.

SWATCH GROUP - „Radzenie sobie z napięciem i stresem czyli człowiek w organizacji” - Autorski projekt, który definiował takie zagadnienia jak stres i odporność psychiczna  w relacjach zawodowych. W kolejnym kroku uczestnicy szukali sposobów radzenia sobie ze stresem, szukali odpowiedzi na pytanie w jaki sposób zadbać o wewnętrzne zasoby energii i doświadczyli technik relaksacyjnych.

PEPCO POLAND - „Trening asertywności” - to warsztat w trakcie, którego szczególną uwagę przyłożyliśmy do poprawy zdolności wyrażania własnych potrzeb głownie w obszarze zawodowym, nie pomijając jednak aspektu życia prywatnego. Program warsztatów, pozwolił zdobyć umiejętności z zakresu asertywnej komunikacji, relacji w grupie i zespole, jak również zachowań w sytuacjach codziennych i zawodowych.

SKYDOO - „Skuteczna rozmowa telefoniczna, umawianie spotkań” - Dwudniowe szkolenie autorskie dedykowane pracownikom na stanowiskach telefonicznych, których celem było wsparcie w rozwoju kompetencji sprzedażowych i budowania skutecznych relacji handlowych.

MARCOS - „Budowanie odporności psychicznej w pracy z klientem” - Autorski warsztat dla branży IT. We wszystkich  sytuacjach w pracy z klientem, bardzo ważna jest jedna nasza cecha - odporność psychiczna, zachowanie chłodnego umysłu, umiejętność kontroli emocji. Cecha ta nie pozwala nam na to, by problemy nas obezwładniły a umożliwiły poradzenie sobie z nimi. Dlatego oczywistym jest, że warto odporność psychicznym wzmacniać i rozwijać. Kiedyś mówiło się na to kształtowanie charakteru. Szkolenie było rozpoznaniem jakie są Twoje mocne i słabe strony związane z odpornością psychiczną i w jaki sposób w codziennej pracy wspierać i wzmacniać odporność psychiczną.

EQOS - „Radzenie sobie ze stresem w sytuacjach indywidualnych i grupowych” - Autorski projekt, który obejmował zagadnienia pozwalające przyjrzeć się swoim reakcją w sytuacjach stresowych, definiował takie zagadnienia jak stres, asertywność w relacjach zawodowych. W kolejnym kroku uczestnicy szukali sposobów radzenia sobie ze stresem, szukali odpowiedzi na pytanie w jaki sposób zadbać o wewnętrzne zasoby energii, w jaki sposób zadbać o siebie w zabieganym świecie.

„Zarządzanie zespołem” -  Trening managerski, pozwalający managerom przyjrzeć się swojej praktyce i przećwiczyć kompetencje menedżerskie takie jak: komunikacja interpersonalna,  motywowanie, radzenie sobie w trudnych sytuacjach,  informacja zwrotna, mówienie o ważnych rzeczach w zespole i radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w relacjach interpersonalnych.

SII - „Zarządzanie zespołem - praca z metodologią FRIS®FRIS® to okazja do przyjrzenia się temu, jak bardzo naturalny Styl Myślenia każdego członka zespołu wpływa na jego sposób zachowania, komunikowania się i podejmowania decyzji. Pomoże Ci zrozumieć dlaczego niektóre cele i zamierzenia osiągasz łatwo, a inne przedsięwzięcia stanowią dla Ciebie trudność. Warsztaty , które pozwolą Ci lepiej wykorzystać własny potencjał i pozwolą wypracować zestawy zachowań i narzędzie usprawniające zarządzanie zespołem IT.

DUNI „Telefoniczna sprzedaż usług i obsługa klienta” Dwudniowe szkolenie autorskie dedykowane pracownikom na stanowiskach telefonicznych, których celem było wsparcie w rozwoju kompetencji sprzedażowych i budowania skutecznych relacji handlowych z klientem ze wsparciem narzędzi coachingowych.

POZNAŃSKIE CENTRUM ŚWIADCZEŃ „Coaching Managerski” Dedykowany projekt rozwojowy dla menedżerów wysokiego szczebla w obszarze rozwoju kompetencji menadżerskich z wykorzystaniem coachingu w codziennej pracy z zespołem.

BAKALLAND „Zarządzanie przez cele" - Autorski projekt dedykowany pracownikom na stanowiskach kierowniczych, których celem było wsparcie organizacji przygotowującej się do procesu zmian. Szkolenie poruszała takie obszary jak komunikacja, motywowanie, delegowanie, ustalanie celów, rozmowy z pracownikami, budowanie zespołu, rozmowy oceniające, angażowanie pracowników w proces zmian.

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W OŚWIĘCIMIU - „Efektywna współpraca i komunikacja w zespole” - Dwudniowe szkolenie z obszaru efektywnej komunikacji w zespole, członkowie zespołu poznali swoje style komunikacji i wypracowali zasady zdrowych relacji w relacjach zawodowych.”

REEDEREI STRAHLMANN SP.Z O.O. „Zarządzanie pracownikami z pokolenia X, Y, Z oraz pokolenia 50 +” .Projekt rozwojowy wzmacniający kompetencje managerskie we współczesnych  wielopokoleniowych zespołach.

COSMO GROUP „Zarządzanie zespołem - trening managerski”. Dwudniowe autorski  trening managerski, pozwalający managerom przyjrzeć się swojej praktyce i przećwiczyć kompetencje menedżerskie takie jak: komunikacja interpersonalna,  motywowanie, radzenie sobie w trudnych sytuacjach,  informacja zwrotna, mówienie o ważnych rzeczach w organizacji i komunikowanie ludziom w zespole trudnych informacji.

AK SP.Z O.O. „Zarządzanie zespołem produkcyjnym”. Szkolenia dla kadry kierowniczej, brygadzistów i pracowników szeregowych z zakresu pracy z zespołem produkcyjnym.

STUDIO CEN „Trening rozwoju kompetencji sprzedażowych”. Cykl szkoleń autorskich dedykowany pracownikom na stanowiskach telefonicznych, których celem było wsparcie w rozwoju kompetencji sprzedażowych i budowania skutecznych relacji handlowych z klientem ze wsparciem narzędzi coachingowych.

YES BIŻUTERIA „Zarządzanie sobą w czasie”. Szkolenie w obszarze efektywności i doskonalenia własnych kompetencji związanych z wyznaczaniem celów i planowaniem.

INSPIRACJE STOŁEM „Aktywny trening angażującej sprzedaży”. Szkolenia autorskie dedykowane pracownikom na stanowiskach handlowych , których celem było wsparcie w rozwoju kompetencji sprzedażowych i budowania skutecznych relacji handlowych z klientem.

WYDAWNICTWO TRADE MEDIA INTERNATIONAL „Skuteczna rozmowa telefoniczna, poziom zaawansowany”. Szkolenia dla branży wydawniczej, obejmowało takie zagadnienia jak metody dotarcia do osoby decyzyjnej, telefoniczne umówienie się na spotkanie, poradzenie sobie z obiekcjami klientów, skuteczna prezentacja i domknięcie sprzedaży.

MAJONEZY KĘTRZYN „Trening profesjonalnej sprzedaży” . Cykl szkoleń kierowanych do handlowców, obejmowało pracę nad standardami pracy handlowca, praca z pytaniami, radzenie sobie z obiekcjami klienta i finalizacja sprzedaży.

ALBIS MAZUR SP. Z O.O„Skuteczna rozmowa telefoniczna, sprzedaż przez telefon”. Szkolenia dla branży medycznej, obejmowały takie zagadnienia jak metody dotarcia do osoby decyzyjnej, telefoniczne umówienie się na spotkanie, poradzenie sobie z obiekcjami klientów, skuteczna prezentacja i domknięcie sprzedaży.

ANIDIS „Efektywne spotkanie handlowe - prezentacja oferty i firmy”, „Gry handlowe klientów, odpowiadanie na zastrzeżenia klientów" - autorski program rozwijający kompetencje związane z radzeniem sobie z obiekcjami klienta, praca z pytaniami i prezentowanie rozwiązań odpowiadających potrzebom klienta z naciskiem i treningiem budowania kontraktu sprzedażowego co pozwoliło na większą swobodę i jednocześnie kontrolę nad przebiegiem każdej rozmowy handlowej.

SILIT „Trening sprzedaży z elementami negocjacji”. Cykl szkoleń z rozwoju kompetencji sprzedażowych dla kadry menedżerskiej i pracowników z zakresu następujących tematów: budowanie wizerunku profesjonalnego handlowca, motywacja w procesie sprzedaży, angażująca komunikacja z klientem, radzenie sobie z obiekcjami, skuteczna prezentacja oferty i firmy.

NORTHMAN „Aktywny trening angażującej sprzedaży”. Cykl szkoleń autorskich dedykowany pracownikom na stanowiskach handlowych i kierowniczych, których celem było wsparcie w rozwoju kompetencji sprzedażowych i budowania skutecznych relacji handlowych z klientem.

SOUL „Profesjonalna obsługa klienta w sprzedaży detalicznej”. Szkolenia dla kadry kierowniczej w obszarze efektywnej sprzedaży i obsługi klienta. Szkolenie obejmowała takie zagadnienia jak psychologia sprzedaży, motywacja i zaangażowanie na drodze do sukcesu w handlu, wizerunek sprzedawcy a sukces zawodowy, typologia klientów a profesjonalizm sprzedawcy.

BELLINDA „Profesjonalna obsługa klienta i techniki profesjonalnej sprzedaży”. Szkolenia dla pracowników obsługi klienta. Szkolenie obejmowała takie zagadnienia jak motywacja i zaangażowanie w pracy sprzedawcy, typologia klientów, badanie potrzeb klientów i radzenie sobie z obiekcjami.

DIBAQ „Profesjonalna obsługa klientów i techniki profesjonalnej sprzedaży”. Szkolenie sprzedażowe dla pracowników branży zoologicznej, poruszało takie zagadnienia jak: angażująca komunikacja z klientem, radzenie sobie z zastrzeżeniami klientów, domykani i finalizacja sprzedaży.

PGB HR POZNAŃSKA GRUPA BIZNESU„Techniki skutecznej sprzedaży”. Cykl szkoleń autorskich dedykowany pracownikom na stanowiskach handlowych, których celem było wsparcie w kompetencjach sprzedażowych i doradczych (psychologia sprzedaży, przygotowanie sprzedaży, komunikacja wspierająca sprzedaż i angażują klienta, gry handlowe klientów)

INKSPOT „Skuteczna sprzedaż telefoniczna”. Szkolenia dla branży poligraficznej, obejmowały takie zagadnienia jak telefoniczny kontakt z klientem, wypracowanie skutecznych narzędzi radzenia sobie z obiekcjami klienta podczas rozmów telefonicznych.

ROKUS „Profesjonalna obsługa klienta i techniki profesjonalnej sprzedaży”. Szkolenie kierowane było dla handlowców, obejmowało pracę nad standardami pracy handlowca, praca z pytaniami, radzenie sobie z obiekcjami klienta i finalizacja sprzedaży.

ROLMAX „Profesjonalny handlowiec” . Cykl szkoleń dedykowany pracownikom na stanowiskach handlowych i kierowniczych, których celem było wsparcie w rozwoju kompetencji sprzedażowych i budowania pożądanych relacji handlowych z klientem gdzie w finale zostały wypracowane standardy pracy sprzedażowej dla firmy rodzinnej.

ZIELEŃ MIEJSKA „Profesjonalna obsługa klienta”. Szkolenie dedykowane dla zakładu pogrzebowego z naciskiem na znaczenie pierwszego wrażenia i budowania pozytywnego wizerunku w kontakcie z klientem.

EVALUATION „Skuteczna rozmowa telefoniczna, sprzedaż przez telefon”. Szkolenie sprzedażowe i wsparcie klienta w obszarze coachingu narzędziowego w pracy sprzedażowej.

POP TIME „Profesjonalny telemarketing, pierwsza rozmowa” . Celem szkolenia było zwiększenie motywacji, praca nad postawą handlowca, praca z technikami sprzedażowymi z naciskiem na obiekcje klienta i budowaniem angażującej komunikacji z klientem.