Przeskocz do treści

FRIS

„Umiejętność postępowania z ludźmi jest takim samym towarem handlowym jak cukier czy kawa. I zapłacę za tę umiejętność więcej niż za jakąkolwiek inną pod słońcem.”J. D. Rockefeller

INNI MÓWIĄ O FRIS®

“Raport FRIS®zwiększa samoświadomość, pomaga identyfikować mocne i słabe strony i sposób ich adresowania. Raport wskazuje, to z czego często nie zdajemy sobie sami sprawy, a mianowicie, jak inne osoby z otoczenia nasz styl działania/myślenia odbierają. Myślę, że w aspekcie społecznym jest to przydatna analiza.” Joanna K. Zawodnik, Entuzjasta

„Raport FRIS ® potwierdził moje obserwacje i utwierdził przekonanie o moich mocnych stronach i sposobie ich wykorzystania. Dowiedziałem się o tym jak mogą mnie postrzegać inni i dzięki temu mam wiedzę co mogę poprawić w swoim zachowaniu.”
Bartosz K. Badacz, Indywidualista
“W świecie, w którym najważniejszymi aktywami każdej organizacji są ludzie tam zatrudnieni, znajomość stylu myślenia i stylu działania pomaga poznać i zrozumieć sposób rozumienia współpracowników, co przekłada się w sposób wymierny na jakość wewnętrznej komunikacji, a tym samym – jakość wykonywanych zadań”
Hubert C. Wizjoner, Indywidualista  
„Zanim zetknęłam się z FRIS ® próbowałam zmieniać swoje podejście do wielu spraw ale teraz już wiem dlaczego to takie trudne. Po prostu jakby człowiek nie próbował, zawsze na końcu nasz sposób myślenia i działania jest górą. Należy zaakceptować to jakim się jest, potraktować to jako swoje mocne strony i znaleźć takie miejsce dla siebie, które zapewni dobre wykorzystywanie tych cech.”
Anna Kowalik Badacz, Dyplomata
 

ZNASZ SWÓJ STYL MYŚLENIA I DZIAŁANIA FRIS® ?

Model FRIS® służy do zrozumienia oraz prostego i trafnego opisu kluczowych różnic w sposobie myślenia i działania każdego człowieka. Nazwa modelu stanowi skrót pierwszych liter słów: FAKTY-RELACJE-IDEE-STRUKTURY. Definiują one cztery perspektywy poznawcze, które z kolei służą do opisu Stylów Myślenia i Stylów Działania. Twój Styl Myślenia wynika z tego, jaki rodzaj informacji: fakty, relacje, idee czy struktury, jest dla Ciebie najbardziej istotny i przydatny w momencie zetknięcia z nową sytuacją. Wskazuje na to, czemu nadajesz największy priorytet i co najintensywniej wykorzystujesz, a także jakie procesy umysłowe wykonujesz najsprawniej. Twój Styl Działania natomiast wynika ze Stylu Myślenia oraz stopnia wykorzystania pozostałych perspektyw i określa sytuacje, w których jesteś najbardziej skuteczny.

CEL PROJEKTU SZKOLENIOWEGO

Na każdym etapie naszych działań z różnymi ludźmi w obszarze zawodowym i prywatnym prowadzimy dialog. Zdrowa relacja z drugim człowiekiem jest warunkiem sukcesu w wielu dziedzinach. Na szkoleniu poznasz zasady i praktyczne wskazówki, które otworzą przed Tobą nowe możliwości. Dowiesz się, jak skutecznie komunikować się, żeby zostać właściwie zrozumianym przez odbiorców. Poznając  swój styl myślenia i działania, poznasz siebie i weźmiesz odpowiedzialność za swoją część komunikatu, wpływając tym samym na drugiego człowieka.

SZUKASZ ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 • Czy istnieją psychologiczne mechanizmy, które pozwalają skutecznie wpłynąć na zachowania naszego rozmówcy?
 • Co oznacza określenie “ludzka twarz” relacji? Czyli o prawdzie w relacjach zawodowych.
 • Dlaczego z jednym rozmówcą połączy Cię silne porozumienie a z inną relacja będzie wymagała od Ciebie przygotowania i dodatkowych zasobów energii – poznaj styl myślenia FRIS® (Ludzkie zachowanie jest bardzo przewidywalne, jeżeli rozumiesz jak to działa!)
 • Jakie narzędzia wykorzystać dzięki którym zamiast konfliktów uda ci się zbudować relacje oparte na partnerstwie?
 • Bo zawsze jest ktoś obok. Co mogę zrobić żeby naprawdę zauważyć, usłyszeć i zrozumieć drugiego człowieka?
 • Czy wiem, czego ja oczekuję od relacji i co jest dla mnie najistotniejsze w kontaktach z ludźmi?
 • Efektywność w porozumieniu czyli jaka jest historia drugiego człowieka?
 • Moje prawdziwe intencje w kontakcie z drugim człowiekiem jako podstawa wiarygodności i zaufania, od czego zacząć?
 • Jak w relacjach zawodowych komunikować swoje potrzeby i osiągać swoje cele?
 • Dlaczego w relacjach zawodowych nie pytamy, nie definiujemy, nie nazywamy obszarów, które są dla nas znaczące?
 • Jak zadbać w komunikacji  o konkretny, bezpośredni i spójny komunikat?
 • W jaki sposób reagować na trudności i nieporozumienia w kontaktach zawodowych?
 • Jakie są różnice między słyszeniem a słuchaniem? Jak być zrozumianym i zrozumiałym w kontaktach interpersonalnych?

 KORZYŚCI FRIS® DLA INSTYTUCJI I PRACOWNIKÓW

 • Odpowiednie zarządzanie i rozumienie relacji może przynieść przedsiębiorstwu wymierne korzyści – od minimalizowania ryzyk związanych z napięciami i konfliktami po budowanie relacji opartych na otwartości, wiarygodności, zaufaniu i profesjonalizmie.
 • Przygotowanie struktur dialogu tak, by mieć pewność dotarcia do wszystkich kluczowych ludzi jako narzędzie dojrzałej komunikacji.
 • Ujednolicenie standardów pracy poprzez wypracowanie instrukcji obsługi każdego ze stylów myślenia i działania w obszarze relacji to budowanie zaufania i wzmacnianie wizerunku instytucji.
 • Dzięki zrozumieniu siebie i innych zmniejszamy ryzyko zniekształcenia komunikatów i dajemy szansę na podejmowanie właściwych decyzji, zachowań i reakcji w różnych sytuacjach zawodowych.
 • Uzyskasz spokój i życzliwość w relacji dbając o jasne zasady, zrozumienie i informacje w relacjach zawodowych.
 • Zdobycie praktycznych umiejętności dotyczących stylów myślenia, dowiesz się i doświadczysz, w jaki sposób się porozumiewamy dzięki czemu będziesz miał większe zrozumienie dla siebie i innych.

Tylko z FRIS® myślimy i działamy, pomagamy odnajdować razem z WAMI najlepsze drogi rozwoju. Zapraszam do badania kwestionariuszem FRIS®i sesji czy szkolenia informacji zwrotnej o TWOIM STYLU MYŚLENIA I DZIAŁANIA. Ludzie są róźni, zrozum ich, zaakceptuj i daj przestrzeń do wyrażenia siebie pamietając jednocześnie o tym wszystkim co zdrowe i dobre dla Ciebie jako jednostki i organizacji. Zapraszam do FRISowania.