Przeskocz do treści

OBSŁUGA KLIENTA

„To, jak klient postrzega świat – to Twoja rzeczywistość – Kate Zabrskie

 

INNI MÓWIĄ PO SZKOLENIU

ANETA: „Szkolenie przeprowadzone w taki sposób, że nie było czasu na utratę energii a profesjonalizm, otwartość i pogodna postawa trenerki sprzyjała bardzo skutecznie przyswajaniu wiedzy. Szkolenie bardzo dobrze przeprowadzone pod względem merytorycznym jak i praktycznym”

LENA: „Szkolenie pomocne w zrozumieniu wpływu mojej postawy w relacji z klientem. Każda emocja to źródło informacji o naszych zaspokojonych i niezaspokojonych potrzebach

GRAŻYNA: „Szkolenie bardzo dobre, trenerka profesjonalnie przygotowana merytorycznie, profesjonalnie przedstawiony temat pracy z trudnymi sytuacjami w kontakcie z klientem. Szkolenie godne polecenia w innych jednostkach administracji publicznej i samorządowej”

ESTERA: „Szkolenie bardzo praktyczne, zapada w pamięci. Prowadząca bardzo profesjonalna. Potrafiła zaangażować i otworzyć całą grupę. Szkolenie przebiegało w super atmosferze, pozwoliło nazwać swoje braki i przećwiczyć nowe kompetencje dotyczące relacji z klientem

ZBYSZEK: “Szkolenie konkretne, na którym zostały omówione wcześniej zaplanowane zagadnienia. Świetna atmosfera, szczerość i otwartość wypowiedzi. Wiele pomysłów, które można zgłębić i wdrożyć w pracę”

KRZYSZTOF: “Bardzo rzeczowe z niesamowitą interakcją, dużo dowiedziałem się o samym sobie. Fantastyczna prowadząca, konkretna, merytoryczna i profesjonalna w każdym calu”

EWELINA: „Bardzo dobre i kompetentnie prowadzone, szkolenie urozmaicone, porusza ważne problemy pracownicze i życiowe.”

CEL PROJEKTU SZKOLENIOWEGO

Podczas warsztatów uczestnicy poznają najważniejsze zasady budowania pożądanego kontaktu w obsłudze klienta. Dzięki uświadomieniu sobie znaczenia swojego stanowiska pracy uczestnik szkolenia będzie w przyszłości właściwie kreować wizerunek instytucji. Zadamy sobie pytanie, w jaki sposób opanować stres i napięcie w trudnych sytuacjach podczas kontaktu z klientem. Przyglądając się tym samym sobie i definiując nasze nawykowe zachowania w stresujących sytuacjach zawodowych. Dowiemy się, jak rozpoznać motywy kierujące różnymi typami trudnych klientów, jak reagować na ich różnorodne zachowania, rozbrajając ich negatywny ładunek, oraz jak zachowując szacunek do siebie zmienić trudnych klientów w tych, z którymi pracuje się efektywnie.

SZUKASZ ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 • Dlaczego usłyszenie, zrozumienie i empatia w obsłudze klienta to dziś kluczowe  kompetencje w udzielaniu informacji na stanowiskach urzędniczych?
 • W jaki sposób wypracować  miękkie umiejętności w dziedzinach słuchania, zdawania pytań i prezentowania informacji?
 • Jakie nowe informacje i sposób myślenia muszę posiąść by lepiej radzić sobie z trudnymi sytuacjami w obsłudze klienta?
 • Jak przekształcać potencjalnie konfliktowe sytuacje w okazje do porozumienia?
 • Skuteczność w kontaktach z klientem, czyli jak zadbać o przygotowanie do udzielania precyzyjnych i zrozumiałych komunikatów dla każdego typu klienta?
 • Jak włączyć do codziennej praktyki zawodowej nowe narzędzia pracy z klientem?
 • Jak zakończyć walkę o przetrwanie  i skoncentrować się na budowaniu angażujących kontaktów w obsłudze klienta?
 • Jak przełamać bariery i obawy w kontaktach telefonicznych z klientem?
 • W jaki sposób pracować z klientem by na każdym etapie rozmowy uzyskać potrzebne informacji?

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI I PRACOWNIKÓW

 • Szkolenie prezentuje i pozwala przećwiczyć skuteczne narzędzia do pracy z klientem przez co wzrasta świadomość pracowników, wzmacniając tym samym wizerunek instytucji.
 • Trening budowania kontraktu z klientem pozwoli na większą swobodę i jednocześnie kontrolę nad przebiegiem każdej rozmowy, w praktyce wzmocni i wyposaży w  metody pracy z klientem co pozwoli  pracownikom w odpowiedni sposób zareagować  w często trudnych i wymagających sytuacjach podczas obsługi klienta.
 • Wykorzystanie podczas treningu realnych sytuacji, praca na doświadczeniach grupy, łatwość w zastosowaniu przećwiczonych podczas szkolenia sytuacji z klientem w codziennych sytuacjach z klientem.
 • Nasze spotkanie pomoże Ci  zidentyfikować i zaplanować krok po kroku rozwiązania, działania i zadania,  które powinieneś rozwinąć, aby usprawnić i zrozumieć mechanizmy pracy z klientem. Wykonana  praca będzie pomocna przy odkrywaniu istniejących luk w dotychczas znanych Ci schematach i strategiach co da nam odwiedź na pytanie co nie działa?
 • Wzrost motywacji, pewności siebie i efektywności zawodowej uczestników poprzez rozwinięcie warsztatu o sprawdzone techniki pracy.

PRZYKŁADOWY ZAKRES TEMATYCZNY DO PRACY Z INSTYTUCJĄ

„Profesjonalna obsługa klienta w urzędzie”

„Radzenie sobie z napięciem i stresem w obsłudze klienta”

„Techniki radzenia sobie z trudnymi sytuacjami w pracy z klientem”

Temat i program szkolenia oraz jego zawartość zostaną doprecyzowane na podstawie rozmów i wywiadów. Przebieg warsztatów i cała struktura szkolenia jest dopasowana indywidualnie do potrzeb określonej grupy docelowej.