Przeskocz do treści

MANAGER

Menedżerowie, którzy nie posiądą odpowiednich kompetencji interpersonalnych, stanowić będą hamulec postępu, a drogę transformacji uczynią długą i wyboistą,zaś zarządzane przez nich firmy nie spełnią oczekiwań organizacji XXI wieku. J. Penc

INNI MÓWIĄ PO SZKOLENIU

JUSTYNA: “Nie wszyscy są tacy jak ja, różnorodność jest siłą, naucz się z tego korzystać”

KATARZYNA: „Bardzo budujące i przydatne szkolenie z punktu widzenia pracy z zespołem. Przemiła atmosfera, rewelacyjny kontakt z trenerem, zaplecze fachowej wiedzy. Praktyczny trening własnych możliwości pracy z zespołem”

PAWEŁ: „Bardzo dobrze zorganizowane szkolenie. Kompetentna prowadząca. P.S. Pozdrawiam Marta było mi miło, dziękuję za otworzenie moich oczu”

MAGDALENA: “Profesjonalne, świetna atmosfera, wiele przykładów jak postępować w
trudnych sytuacjach w zespołach., godne polecenia!!!”

ŁUCJA: “Pierwsze takie szkolenie od lat. Bardzo dobra atmosfera.  Wykonywanie zadań w grupie umożliwiło bliższe poznanie się. Przebieg szkolenia zachęca do pogłębienia tematyki budowania zaangażowania, odpowiedzialności i pracy z komunikatem “JA 

 

TRENING ROZWOJU KOMPETENCJI MANAGERSKICH

W dynamicznie zmieniających się warunkach, biznes potrzebuje skutecznych liderów, którzy sprawnie zarządzają swoimi zespołami. Jeśli chcesz dołączyć do tej grupy, naucz się umiejętnego stosowania narzędzi kierowniczych uwzględniając przy tym zróżnicowany poziom umiejętności i motywacji Twoich podwładnych. Różnica między wybitnym a słabym przywódcą wynika z jego sposobu porozumiewania się. Zanim rozpoznamy nowe nawyki i strategie, jakie warto ukształtować i wykorzystać, musimy uwolnić się od wszystkiego, co stoi nam na przeszkodzie do budowania nowego modelu pracy z zespołem.Jeżeli mamy wypracować u podwładnych samodzielną, wewnętrzną motywację, a ponadto stworzyć kulturę opartą na odpowiedzialności i poczuciu obowiązku, powinniśmy pozbyć się wszystkich barier umysłowych uniemożliwiających porzucenie roli “menagera ds. rozwiązywania problemów”  jednocześnie zachęcając zespół do ciągłego doskonalenia umiejętności, pozwolić im samodzielnie rozwiązywać problemy, kształtować innych przywódców w zespołach, motywować pracowników, nie wywierając nacisku i nie wyczerpując własnych zasobów energii.

CEL PROJEKTU SZKOLENIOWEGO

Rozwój umiejętności przywódczych – rola i zadania lidera. Pogłębienie wiedzy o zasadach rozwiązywania nietypowych i złożonych problemów. Rozwój umiejętności świadomego i konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. Umiejętność budowania zaangażowania i odpowiedzialności wśród pracowników. Poznanie specyfiki potrzeb i oczekiwań różnych pokoleń pracowników. Poznanie siebie jako przywódcę na nowych płaszczyznach zarządzania dzięki czemu manager zwiększy świadomość, jak wykorzystać swoje silne strony w kierowaniu ludźmi o różnym stopniu oczekiwań, doświadczeń i założeń.

SZUKASZ ODPOWIEDZI NA PYTANIA

 • Jak zarządzać i komunikować zmiany?
 • Jak sprawić żeby Twoi pracownicy samodzielnie znajdowali odpowiedzi i rozwijali umiejętności rozwiązywania problemów?
 • W jaki sposób pracować ze zmiana w organizacji kładąc nacisk na pracę z zespołem.
 • Ja zwiększyć odpowiedzialność twoich pracowników co pozwoli im sprawniej reagować na wydarzenia, problemy i sytuacje w organizacji.
 • Jakimi narzędziami do codziennego wykorzystania w pracy z ludźmi wesprzeć liderów by zaczęli tworzyć nowe szanse i możliwości budując tym samym nową jakość organizacji.
 • Jakie wsparcie zaproponować konkretnym pracownikom bazując na swoim doświadczeniu jako lidera i posiadanej wiedzy specjalistycznej?
 • Jakich algorytmów użyć przekazując zespołowi trudne decyzje i informacje.
 • Jak zrozumieć i o co zadba kiedy  marudzenie i narzekanie  Twojego zespołu  denerwuje Cię i osłabia?
 • Potrzebujesz więcej narzędzi do motywowania pracowników i budowania postawy zaangażowania?
 • Od czego zacząć i w co zainwestować chcąc rozwijać współprace w Twoim zespole?
 • Wyrosłeś z zespołu swoich kolegów i trudno Ci się pogodzić z samotnością w roli szefa?
 • Jak pomagać w dokonywaniu zmian ważnym dla Ciebie pracownikom, którzy proszą Cię o pomoc w trudnej sytuacji?
 

KORZYŚCI DLA ORGANIZACJI I PRACOWNIKÓW

 • Manager będzie potrafił wywierać korzystny wpływ na komunikację i relacje w swoim zespole.
 • Pozna siebie jako przywódcę na innych płaszczyznach dzięki temu zwiększy świadomość, jak wykorzystywać swoje silne strony w kierowaniu ludźmi.
 • Pozna narzędzia: dopasowywania modelu przywództwa do sytuacji rynkowej, etapy rozwoju firmy i pracowników; do rozwiązywania konfliktów, poza finansowego motywowania, rozmów z przekazywaniem informacji zwrotnej.
 • Poszerzy i uporządkuje wiedzę o zadaniach lidera i rozwoju umiejętności przywódczych.
 • Manager będzie znał preferencje członków zespołu i będzie potrafił z wyprzedzeniem  definiować punkty konfliktogenne w relacjach wykorzystując różnorodne narzędzia w celu zwiększenia osiągnięć.
 • Będzie wiedział o co zadbać aby stworzyć atmosferę dobrych relacji w zespole.
 • Będzie potrafił jasno i z większą odwagą wyrażać swoje opinie, nie powodując niepotrzebnych napięć w zespole.
 • Będzie potrafił kontrolować swoje reakcje i dążyć do uzyskania pełnych informacji bazując na zasadach ustalonych z zespołem.
 • Będzie wiedział jak zadawać pytania, aby usuwać zniekształcenia w komunikacji rozwijając tym samym ludzi w zespole wykorzystując coaching narzędziowy.
 • Zrozumie, z czego wynikają różnorodne preferencje ludzi w zespole i będzie potrafił je wykorzystywać dla podwyższenia wyników i podwyższenia jakości pracy i kontaktów biznesowych.

PODCZAS SZKOLENIA

Każdy szef może kierować się dowolnym systemem wartości. Jeśli jednak chcesz uniknąć przykrych nieporozumień z pracownikami, musisz jasno wyartykułować, na czym Ci zależy.

Sprawdź czy potrafiłbyś w tej chwili precyzyjnie określić listę zachowań, których nie tolerujesz u swoich podwładnych, a także pulę postaw, które najbardziej cenisz ?

Kiedy zdefiniujesz swoje oczekiwania, powiem o co zadbać żeby były w odpowiedni sposób podane i zaakceptowane.

PRZYKŁADOWY ZAKRES TEMATYCZNY DO PRACY Z KLIENTEM/ORGANIZACJĄ

„Skuteczność w motywowaniu pracowników”  Jak podnieść wyniki zaangażowania w zespole. Wykorzystaj w praktyce zachowania managera, które decydują o wzroście motywacji zaangażowania. Zapytaj o praktyczne szkolenie managerskie dla TWOJEJ FIRMY. 

„Narzędzia managerskie w praktyce ” Praktyczne szkolenie dla managerów prezentujące sprawdzone narzędzia. Pełen wachlarz metod skutecznych w pracy managera. Zapytaj o praktyczne szkolenie managerskie dla TWOJEJ FIRMY.

„Zarządzanie zespołem na miarę XXI wieku” Nowoczesne przywództwo oparte jest na partnerstwie, budowaniu wzajemnego zaufania i autorytecie. Zapytaj o praktyczne szkolenie managerskie dla TWOJEJ FIRMY.

„Zarządzanie zmianą w organizacji” Doskonalenie umiejętności w dziedzinie skutecznego planowania i organizowania procesu wdrożenia zmian organizacyjnych. Przedstawienie narzędzi wpływania na postawy podwładnych (motywowania do doskonalenia metod pracy i sprawnego monitorowania realizacji założonych efektów wdrażanych zmian). Zapytaj o praktyczne szkolenie managerskie dla TWOJEJ FIRMY.

Stałe wsparcie i odpowiedzialność są niezbędne aby inicjatywy szkoleniowe i treningowe prowadzone w firmie zakończyły się sukcesem. Nauka bowiem nie kończy się z chwilą zakończenia szkolenia a wsparcie mentoringowe i coachingowe to stały element całego zestawu metod zwiększających wydajność zespołu  i pojedynczych jej członków.

Szczegółowy program szkolenia oraz jego zawartość zostaną doprecyzowane na podstawie wywiadów i ankiet uczestników które zostaną dopasowane do specyfiki pracy uczestników. Dotyczy to w szczególności ćwiczeń, gier i testów, które będą miały za zadanie oddanie unikalności pracy podczas szkoleń, treningów czy coachingów i mentorcoachingów po zakończeniu procesów szkoleniowych.

WYŚLIJ ZAPYTANIE O WYCENĘ SZKOLENIA:

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.