Przeskocz do treści

PRZYWÓDZTWO & WPŁYW

PRZYWÓDZTWO & WPŁYW – WARSZTATY DLA BIZNESU

To dobra podróż rozwojowa dla biznesu. To droga ŚWIADOMEGO PRZYWÓDZTWA. To program, który przynosi odpowiedzi i pozwala transformować i zmieniać na głębszym poziomie człowieka, w stronę stawania się jakością, na każdym kroku przywództwa i wpływu w biznesie.

To cykl sprawdzonych scenariuszy i warsztatów odpowiadający na potrzeby zmian dzisiejszego świata biznesu. To warsztaty, które zapraszają świadomość i odwagę do uczenia się i do zmian tych kawałków praktyki managerskiej, które potrzebują nowej perspektywy.

Podczas pracy poznasz siebie jako przywódcę na innych płaszczyznach dzięki temu zwiększy świadomość, jak wykorzystywać swoje zasoby w przewodzeniu ludźmi.

Warsztaty umożliwią Ci stworzenie Twojego osobistego planu rozwoju jako lidera, poszerzając samoświadomość i rozwijając inteligencję emocjonalną.
Praca warsztatowa odsłania ważne informacje na temat aktualnej sytuacji, pokazując nowe możliwości wpływu w obszarze:

—> RELACJI ZE SOBĄ
Ja jako przywódca. Popracujesz nad swoją postawą, skupiając się na zauważaniu i na rozwiązaniach w kierunku zaangażowania zyskując gotowość do efektywnego działania.
O czym jest to relacja dzisiaj? O Jakich jakościach jest to relacja? Co Ja dzisiaj wiem o sobie ? To w tym miejscu zaczyna się przywództwo.

—> RELACJI Z DRUGIM CZŁOWIEKIM
Wypracujesz w sobie ciekawość do wszystkiego, co zauważysz, nie kontrolując i nie oceniając. Akceptując i nazywając to co bywa trudne by w kolejnym kroku przygotować plan komunikacji i zastosować w praktyce sprawdzone metody pracy z człowiekiem.

—> RELACJI Z ZESPOŁEM
Umiejętności „Ja” na głębszym poziomie to umiejętności interpersonalne, które wiążą się ze zdolnościami do motywowania i komunikowania się z innymi co podnosi efektywność przywództwa poprzez budowanie akceptacji i zaangażowania w biznesie.
Będziesz potrafił jasno i z większą odwagą wyrażać swoje opinie, nie powodując niepotrzebnych napięć w zespole. Będziesz potrafił regulować swoje reakcje i dążąc do uzyskania pełnych informacji bazując na zasadach ustalonych z zespołem. Uzyskasz dostęp do akceptacji i budowania umiejętności patrzenia na sytuacje trudne z perspektywy obserwatora. Jeżeli mamy wypracować w sobie samodzielną, wewnętrzną motywację, a ponadto stworzyć kulturę opartą na odpowiedzialności i poczuciu obowiązku, powinniśmy pozbyć się wszystkich blokad i utknięć związanych z rozmowami o tym co kluczowe na drodze przywództwa.

DLA KOGO:
Program rozwojowy dla managerów, liderów, którzy na drodze rozwoju nabywają kompetencje przywódcze, a w praktyce ich postawa i zachowania tak naprawdę zupełnie się nie zmieniają. Kluczem bowiem do zmiany jest najpierw wewnętrzna transformacja.
Kadry zarządzającej, kierowników projektów, właścicieli firm, którzy odpowiadają za rozwój i osiąganie celów biznesowych potrzebują wzmocnienia swojej pozycji, sprawstwa i wymiernych efektów na różnych płaszczyznach w relacji ja – Przywódca.

Każdego, kto potrzebuje większej pewności siebie w roli menedżera i chce zdobyć nowe umiejętności w zakresie osobistej postawy, którą przyjmuje w różnych sytuacjach, skutecznej komunikacji i budowania udanych relacji w środowisku pracy, bo każdy z nas jest przywódcą, bo przywództwo dzisiaj jest wszędzie.

TUTAJ POCZYTASZ O PROGRAMIE:

–> To program, który pozwala spotkać siebie i złapać kontakt z własnym potencjałem w relacji Ja- manager.

–>Ważną częścią tego programu jest zmiana relacji z tym co nie działa, gdzie może trudno ruszyć z miejsca, co nie jest skuteczne, co nie jest wspierające co być może uśpione, zapomniane, co stanowi pewnego rodzaju utknięcie.

–>To program, który przynosi odpowiedź na pytanie jak ja mogę realnie zmieniać się na głębszym poziomie w roli managera w stronę stawania się świadomym przywódcą i stawania do swojej skuteczności.

–>Program jest prowadzeniem i jednocześnie stanowi zaproszenie w kierunku realnego wychodzenia do ludzi, zmiany postawy i wdrażania nowych zachowań, co w praktyce budzi twórczość i sprawczość w praktyce managerskiej. Jest działaniem do więcej tego co dzisiaj potrzebuje ruchu w relacji ja- przywódca.

–>Program umożliwia zobaczenia siebie jako przywódcę na nowych płaszczyznach zarządzania dzięki czemu nauczysz się wychodzić z utknięć, zwiększając świadomość, wykorzystując autentyczność w kierowaniu ludźmi.

–>Program pozwoli przyjrzeć się swoim nawykowym i zachowaniom pod kątem zarówno dojrzałości managerskiej, inteligencji emocjonalnej oraz aktualnie potrzebnych kompetencji uzyskując najwyższą efektywność działań.

–>Program rozwojowy został przygotowany w taki sposób by umożliwić uczestnikom zobaczenie postępów i przyjrzenie się obszarom, które wymagają praktyki i treningu.

–>Ważnym krokiem, na zakończenie warsztatów będzie przygotowanie planu wdrożenia i wypracowanych założeń do codziennej pracy.

O WARSZTATACH MÓWIĄ:

„Zaskoczenie głębokością pracy. Samoświadomość. Zatrzymanie. Wszystko łączyło się w całość, stanowiło zaproszenie do zastanowienia, zauważania i wybierania jakie jakości zapraszam do swojej pracy”

„Osobiste fotografie, z którymi pracowaliśmy pozwalają przyjrzeć się sobie na głębszym poziomie, pozwalają zrozumieć swoje emocje, stanowią zaproszenie do zmiany swoich zachowań i postawy na płaszczyźnie zawodowej i życiowej”

„Super szkolenie, dziękuję za ten czas, praca z obrazami daje możliwość lepszego poznania siebie ja, jako człowiek, ja jako przywódca”

„Praca ze zdjęciami, pozwala zatrzymać się, zobaczyć, dokonać analizy swoich zachowań, ujrzeć prawdziwą naturę, sprawdzać skuteczność, reagując na użyteczność naszych zachowań”

PO CO FIRMOM ŚWIADOME PRZYWÓDZTWO?

–>Manager świadomy siebie, który zaprasza akceptacje i zaangażowanie na głębokim poziomie świadomości do swojej codziennej praktyki zauważa i kształtuje osobistą drogę wzrostu w obszarze przywództwa.

–>Tylko wtedy poprzez świadomość a w kolejnym kroku trening nowych zachowań możemy wychodzić do więcej tego co witalne, wspierające, budujące nowe jakości. Tylko w taki sposób przywracamy naszą sprawczość poszerzając zestaw swoich zachowań, repertuar dostępnych dotychczas strategii budując tym samym elastyczność psychologiczną w praktyce managerskiej.

–>Ktoś mówi „…zadbałem o rozwój w praktyce managerskiej” A ja pytam co konkretnie zrobiłaś/ eś w tym tygodniu bo chciałabym to zobaczyć. Opowiedź mi o tym, chciałabym usłyszeć?

– – >Potrzebujemy więcej zachowań żeby sprawdzać swoją skuteczność zapraszając odwagę w działaniu by zacząć robić inaczej w praktyce managerskiej.

–>Ktoś mówi, „…moja wartość w praktyce managerskiej to odwaga”

–>A jak ty zadbałeś w tym tygodniu o swoje wartości w praktyce managerskiej? W jaki sposób robisz odwagę w pracy managera? W jaki sposób robiłeś to w tym tygodniu bo chciałabym zobaczyć?

–>Kiedy podążamy taką drogą odwagi managerskiej, otwieramy się na to co po drodze, na wszystkie doświadczenia te dobre i być może te trudne, które prowadzą do wzrostu. Bo droga, która prowadzi do nowych jakości prowadzi czasami pod górę. To jedyna droga, która prowadzi do realnej zmiany.

–>Tam dzieją się nowe jakości, a nas interesują najlepsze jakości, na bylejakość nie ma dzisiaj miejsca w praktyce managerskiej.

CEL PROJEKTU SZKOLENIOWEGO:

—> Zwiększenie osobistej efektywności. Efekty bowiem są jednak tylko wypadkową tego co dzieje się na głębszym poziomie. Przez lepszy kontakt z samym sobą, rozumienie ograniczeń i praca z ograniczeniami.

—> Manager, który poszerza świadomość, poszerza i porządkuje również wiedzę nie tylko o zadaniach managera ale przede wszystkim o wewnętrznej transformacji na drodze rozwoju umiejętności przywódczych.

—> Budując kontakt z własnymi zasobami potrafisz wpływać na swoje postawy i zachowania pracowników, eliminując większość wątpliwości i nieporozumień, które mogą się pojawić na różnych etapach w zarządzaniu ludźmi.

—>Warsztaty pomogą ci w do definiowaniu wartości ważnych dla Ciebie w pracy z ludźmi, co będzie pierwszym krokiem do budowania w zespole środowiska zaufania i bezpieczeństwa.

—>Poznasz narzędzia i metody, które pozwolą Ci podejmować trafniejsze decyzje. Jako manager, zyskasz szanse wywierania wpływu w najbardziej autentyczny sposób.

—>Stworzysz warunki do zaistnienia dobrego przywództwa w praktyce, w realiach dotyczących twojej pracy.

—>Zrozumiesz dlaczego współczesne przywództwo napotyka na tak wiele wyzwań i świadomie ukierunkujesz uwagę na obszary, które są dla Ciebie istotne.

JAKIE KORZYŚCI PRZYNOSI ŚWIADOMOŚĆ MANAGERA?

—> Program warsztatów, który zaprasza świadomość, pozwala rozpoznać wzorce, które blokują zmianę na drodze świadomego przywództwa.

—>Przywództwo dzisiaj jako droga o zauważaniu, decydowaniu, pokazywaniu, oglądaniu, rozmawianiu, odpowiadaniu ale przede wszystkim tworzeniu z ludźmi.

—>Praca, która pozwala budować mosty pomagające dotrzeć i odkryć blokady w relacji Ja, jako przywództwa.

—> Umiejętności myślenia i widzenia całościowego to dzisiaj ważna kompetencja managera. To umiejętność szukania rozwiązywań i wprowadzania zmian na różnych etapach drogi managerskiej.

Świadomość managera wpływa na jego uwagę i działania, znajdując odpowiedź na pytania: Jak zmieniłoby się twoje myślenie o tobie i o swojej praktyce managerskiej gdybyś mógł przebywać częściej w kategoriach twórczości, dzielenia się, próbowania, sprawdzania, zapraszania do doświadczania, popełniania błędów, ciekawości, pytania, słuchania, zmiany, odkrywania, dzielenia się a mniej w obawach przed porażką, poprawnością i lękiem?

POPROŚ O PROGRAM ROZWOJOWY DLA TWOJEJ FIRMY.