Przeskocz do treści

O MNIE

„NAJLEPSZE SZKOLENIE OD 18 LAT, W KTÓRYM UCZESTNICZYŁAM… to słowa, które usłyszałam od jednego z uczestników prowadzonego przeze mnie szkolenia. Takie opinie dają mi poczucie sensu w pracy z ludźmi, podczas konsultacji i na sali szkoleniowej.Wierzę bowiem, że przewagę konkurencyjną w biznesie tworzą ludzie i ich talenty.Ważne by umieć przekształcić ten potencjał w osiągnięcia, odkryć go, określići ukierunkować. Dostarczyć wiedzę, metody, narzędzia. Postawić klarowne oczekiwania, zainspirować, zmotywować i wesprzeć ale co najważniejsze, w pierwszym kroku dotrzeć, od człowieka do człowieka, zarówno w życiu, w biznesie i na sali szkoleniowej.  W opiniach uczestników po szkoleniach, które prowadzę pojawiają sie takie określenia jak rzeczowość, profesjonalizm, merytoryczność, trafnie dobrane metody pracy z grupą, swietna atmosfera. Mam w sobie autentyczność, która powoduje, że jestem dla grupy autorytetem zarówno na sali szkoleniowej jako trener, jak też jako partner - praktyk w rozmowach biznesowych.

MARTA DYDA certyfikowany trener biznesu, doradca biznesowy, certyfikowany trener i partner FRIS®, autorka bloga Zatrzymać by zrozumieć, coach narzędziowy, praktyk sprzedaży, prowadzę autorskie procesy w obszarze biznesu. Moimi programami szkoleniowymi byli objęci również urzędnicy sądowi , prokuratorzy, sędziowie i kuratorzy. Doświadczenie w obszarze szkoleniowym zdobywałam podczas swojej praktyki zawodowej, pracując w różnych strukturach i środowiskach od prężnie działających firm szkoleniowo-doradczych przez wydawnictwo prawnicze, dzięki czemu mam szeroki ogląd na procesy zachodzące w firmach, znam potrzeby i oczekiwania każdej ze stron, przyjmuję różne perspektywy w projektowaniu szkoleń. Byłam osobą odpowiedzialną za działania sprzedażowe, wspierałam procesy rozowjowe, planowałam i organizowałam pracę zespołu. Definiowałam zakres przedsięwzięcia i obszar do realizacji, wyznaczałam zadania prowadzące do osiągnięcia wyznaczonego celu, określałam obowiązujące terminy, zarządzałam budżetem, tworzyłam strukturę i standardy pracy w zespole.

Na sali szkoleniowej pracuję również w obszarach związanych z tematem STRESU, ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ i WYPALENIA ZAWODOWEGO.

PRACUJĘ Z LUDŹMI I DLA LUDZI, dzielę się tym co sprawdza sę w moim życiu, trenuję konkretne umiejętności i zachowania. Jestem twórcą autorskich procesów rozwojowych osadzonych w podejściu coachingu narzędziowego, wzbogacanym indywidualnym wsparciem mentorskim i treningowym. Wdrażam procesy szkoleniowe dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów. Spędziłam na sali szkoleniowej 3000 godzin, pracując w środowiskach korporacyjnych, administracyjnych, sądowniczych. Treningi i szkolenia odbywają się w oparciu o moje własne, bogate doświadczenia i zdobytą wiedzę, daję  inspirację do samodzielnego poszukiwania rozwiązań. Piszę artykuły dla Zmiany w Życiu. Współpracuję na stałe z kilkoma firmami szkoleniowymi w całej Polsce i z Wyższą Uczelnią Collegium Da Vinci w zakresie szkoleń korporacyjnych od krótkich form szkoleniowych po moduły szkoleniowe oraz wsparcie w tworzeniu całościowego systemu kształcenia korporacyjnego i zarządzania wiedzą.

PRZYGOTOWANIE MERYTORYCZNE, jestem absolwentką kierunku reklama i PR (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu), studiów z obszaru Organizacji i Kierownictwa (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu), Akademii Trenera (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu) i Szkoły Coachów Biznesu ( Akademia SET®). Jako certyfikowany trener FRIS®, potrafię lepiej zrozumieć mechanizmy zachodzące w biznesie i relacjach międzyludzkich skupiając się na rozwoju umiejętności i kształtowaniu ich  postaw, pokazując naturalny sposób funkcjonowania w rzeczywistości.

Pracuję w metodologii SET®
To budowanie poczucia bezpieczeństwa podczas szkoleń, zapewnienie warunków do optymalnego doświadczania i testowania nowych umiejętności oraz dostarczenie wsparcia we wdrażaniu wiedzy uzyskanej na sali szkoleniowej do rozwiązywania realnych problemów osoby czy organizacji.

Pracuję w metodologii FRIS®
Zapraszam do badania kwestionariuszem FRIS i sesji czy szkolenia informacji zwrotnej o TWOIM STYLU MYŚLENIA I DZIAŁANIA. Ludzie są róźni, zrozum ich, zaakceptuj i daj przestrzeń do wyrażenia siebie pamietając jednocześnie o tym wszystkim co zdrowe i dobre dla Ciebie jako jednostki i organizacji.

PRYWATNIE jestem cały czas w drodze, jak myślę o życiu to pierwsze co mi przychodzi do głowy to pokora. Doświadczam, kocham, szukam, poznaję, sprawdzam, zmieniam, wybieram. Rozumiem na wielu płaszczyznach biznes i  ludzi co pozwala mi prowadzić warsztaty i treningi.

JESTEM instruktorem narciarstwa, zimą pracuję na stoku narciarskim.

Dla wewnętrznej równowagi KOCHAM WYPRAWY W GÓRY, dlaczego?

"Świat wartości w górach jest prosty i przejrzysty dla każdego. Ale jest to absolut piękna i estetycznych doznań. Nie chcesz, nie jedziesz. Nie jedziesz, nie widzisz. Nie widzisz, nie przeżywasz. Wybór należy do Ciebie" Piotr Pustelnik

Jak w życiu.